Právě se nacházíte:

Síť nekuřáckých restaurací

V rámci kampaně Světový den bez tabáku připravilo Zdravé město Jihlava projekt Síť nekuřáckých restaurací v Jihlavě. V současné době je do projektu zapojeno 14 provozoven – 7 zcela nekuřáckých a 7 s oddělenou nekuřáckou místností.

Smyslem tohoto projektu je propagovat nekuřácká restaurační zařízení a pomoci obyvatelům města Jihlavy v jejich vyhledávání a výběru.

Aby se zákazník orientoval a poznal nekuřácké provozovny, Zdravé město označí tyto podniky specifickou samolepkou. Pod stejným motivem je na webu města aktuální seznam nekuřáckých podniků.

V rámci projektu bylo obesláno cca 50 jihlavských restaurací, čajoven, kaváren a dalších restauračních zařízení. Podmínkou k zapojení do Sítě nekuřáckých restaurací je, že jejich vnitřní prostory jsou buď zcela nekuřácké či s oddělenou nekuřáckou místností dostupnou po celou dobu provozu.

Projekt není nijak časově omezený a stále se do něj může přihlásit kterákoliv provozovna, která splňuje podmínky projektu. On- line dotazník je umístěn na webových stránkách města.

www.jihlava.cz