Charitní Káčko testovalo na HIV v terénu

V průběhu měsíce dubna testovali terénní pracovníci jihlavského Centra U Větrníku své klienty na HIV a žloutenku C. Akce probíhala ve městech Dačice, Havlíčkův Brod, Humpolec a Pelhřimov.

Jak uvedla Zuzana Pokorná, vedoucí centra, tato činnost je součástí širšího konceptu, zaměřeného na zvýšení povědomí uživatelů drog o rizicích spojených s jejich životním stylem. V oblasti infekčních chorob jsou dalšími aktivitami např. spolupráce s pražským Domem Světla, který se specializuje na práci s HIV pozitivními lidmi nebo pravidelné měsíce zaměřené na testování infekčních chorob v rámci kontaktního centra. 

„Touto akcí jsme chtěli oslovit zejména klienty, kteří k nám do zařízení nedojdou“, doplnil Michal Matula, vedoucí terénních programů.
 
Testování v terénním programu bylo umožněno zapůjčením speciálně upravené dodávky z kontaktního centra v Hodoníně, jejíž interiér je upraven tak, aby umožňoval pohodlný průběh testů. Potřebné soukromí je zajištěno neprůhlednými skly. Klient se tak nemusí bát porušení své anonymity. Kromě testů na HIV a žloutenku C nabízeli pracovníci intenzivněji rovněž těhotenské testy, které jsou běžnou součástí nabídky v terénním programu.
 
V rámci akce terénní pracovníci otestovali 9 uživatelů, u nichž proběhlo celkem 19 testů. Vzhledem k faktu, že pro mnohé klienty to bylo poprvé, kdy jim byla nabídnuta možnost testování a pracovníci museli často překonávat obavy z případného výsledku, je to podle vedoucí centra možno považovat za úspěch.
 
„Na podzim akci určitě zopakujeme i s rozšířenou nabídkou testů“, dodala na závěr Pokorná.