Začala rekonstrukce základní umělecké školy

Jihlava zahájila kompletní rekonstrukci budovy základní umělecké školy. Upravený objekt poskytne žákům a učitelům nesrovnatelně lepší podmínky a více prostoru. 

Projekt počítá s novou organizací vnitřních prostor, přístavbou v Lazebnické ulici a využitím sklepení. Při rekonstrukci dojde na nové rozdělení zbytečně velkých místností na účelnější menší učebny, vznikne nový ateliér pod střechou, velký hudební sál, zvukově izolované zkušebny bubeníků či nahrávací studio.

„Rekonstrukce umožní praktičtější uspořádání výuky, nabídne i oddělené prostory s vlastním vchodem pro využití, které nezasáhne do běžného provozu školy. ZUŠ působí v budově asi padesát let, za tu dobu zde kromě výměny střechy a drobnějších oprav větší údržba nebo oprava neproběhla,“ uvedl k jedné z nejvýznamnějších investic Jihlavy v posledních letech primátor Jaroslav Vymazal. 
                                                            
Rekonstrukce školy prospěje i náměstí. Čelní fasádě budovy se navrátí podoba z roku 1875, do štítu se vrátí původní dvojice lvů, pištci, antický sloup, vázy a název někdejšího hotelu U zlatého lva. Přebudování bude trvat 18 měsíců, po tu dobu je výuka přesunuta do budovy hotelu Zlatá hvězda na protější straně Masarykova náměstí.
 
Celkové náklady stavby jsou 79.954.550,- Kč vč. DPH, na akci bude poskytnuta dotace ROP ve výši 85 % způsobilých nákladů ve výši cca 57.156.000,- Kč.
 
„Základní cihly“ rekonstrukce dnes poklepali primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, ředitel dodavatelské společnosti Podzimek a synové s.r.o. Martin Podzimek, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková, architekt Jaroslav Huňáček a ředitelka ZUŠ Jihlava Dana Fučíková.