Výsledek Koláče pro Bárku byl příjemným překvapením

Minulý týden ve čtvrtek se mezi trhovci na náměstí objevil i stánek Domácí hospicové péče Bárka, kterou provozuje Oblastní charita Jihlava. Prodávali se tu koláče a kolemjdoucí měli také možnost získat informace o možnostech péče o nevyléčitelně nemocné, kterou poskytuje hospicová péče.

„Výsledná částka za prodané koláče i s dary navíc je krásných 23 560 Kč. Milé nás překvapil dárce, který věnoval celých 5 000 Kč na zakoupení pohotovostních brašen našim zdravotním sestrám a lékařovi. Náš velký dík proto patří všem štědrým dárcům a panu pekaři Davidovi z Dolní Cerekve za výborné koláče,“ uvádí Jana Sochorová, vedoucí Domácí hospicové péče Bárka.

Domácí hospicová péče je poskytována  týmem odborníků nevyléčitelně nemocným, aby mohli důstojně prožít závěrečnou etapu života v domácím prostředí u svých rodin a  blízkých. Díky akci Koláč pro Bárku, jež se koná každoročně u příležitosti Světového dne paliativní péče, má tato služba možnost zkvalitňovat svou péči o nevyléčitelně nemocné v jihlavském regionu.