Vyhradili jsme v zoo dva prostory pro kuřáky

Vážení návštěvníci, s účinností od 31. 5. 2017 platí v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v prostoru zoologické zahrady zákaz kouření, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel ke kouření vyhradí.  

Pro kuřáky jsme v zoologické zahradě vyhradili 2 místa, která jsou označena grafickou značkou Kouření povoleno. Jedno z nich je na cestě podél řeky – lavička u rybníka s pelikány. Druhé místo je nad objektem WC na cestě od expozice medvědů k expozici vlků.

Děkujeme, že budete respektovat toto nařízení a opatření.

http://www.zoojihlava.cz