V Jihlavě vznikla další dětská hřiště

V Jihlavě vyrostlo pět nových dětských hřišť. Vybudování proběhlo u Staré Plovárny, v Sasově, v Hruškových Dvorech, v sídlištích Březinky a U Hřbitova.

Místní části Sasov a Hruškové Dvory se také dočkaly nových sportovišť pro míčové hry. Celkové náklady na akci „Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – II. etapa“ byly vyčísleny na pět milionů korun, z toho 92,5 procenta uznatelných nákladů hradí Regionální operační program Jihovýchod.

„Jihlava od roku 2006 postavila rovnoměrně v celém městě a místních částech 22 nových dětských hřišť s celkovými náklady asi 17,5 milionů korun,“ ohlédnul se za výsledky dlouhodobě snahy radnice primátor Jaroslav Vymazal. Dalších pět dětských hřišť získalo město od developerských společnosti při budování nových sídlišť. „Další dětská hřiště budujeme v jiných ucelených projektech jako jsou revitalizace sídlišť, sportovní a volnočasové areály a podobně,“ doplnil primátor Vymazal. V posledních pěti letech proběhla oprava pěti desítek dětských hřišť za zhruba čtyři miliony korun. Radnice také postupně redukuje nevyužívaná nebo poničená hřiště.

U velkých hřišť město zavedlo správce, kteří za malou odměnu dohlíží na pořádek a technický stav hřišť. Jde-li o uzamykatelná hřiště, správci je ráno otevírají a večer zamykají, provádí základní úklid a údržbu, větší poškození hlásí magistrátnímu odboru správy realit, který zajistí opravu, v případě nových hřišť třeba záruční opravy. Správce většinou vykonávají maminky na mateřských dovolených nebo senioři, kteří bydlí poblíž hřišť. „Pro správce je to symbolický přivýdělek. Městu se tato praxe osvědčuje a vyplácí, většina hřišť je zásluhou dohledu a údržby dlouhodobě v pořádku,“ zhodnotil zavedení správců hřišť náměstek primátora Petr Pospíchal, který dohlíží nad činností odboru správy realit. Na správu hřišť a sportovišť je v rozpočtu města vyčleněna částka 1,25 milionu korun.

Hrací prvky na hřištích jsou certifikované dle platných norem. Každý rok se na hřištích provádí pravidelná roční kontrola odbornou firmou, vydávající městu doklad o tom, že prvky splňují potřebné normy.

www.jihlava.cz