Tříkrálová sbírka 2014 v regionu Oblastní charity Jihlava

V těchto dnech probíhá 14. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci budou procházet městy, městysy a vesnicemi po celé České republice.

Oblastní charita Jihlava je zapojena do projektu veřejné Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika již od roku 2001. Tříkrálová sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 
 
V roce 2014 předpokládáme další rozvoj našich služeb, který chceme částečně financovat právě z výtěžku Tříkrálové sbírky. Chtěli bychom především přispět na provoz charitních pečovatelských služeb v regionu a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby.  Část výtěžku poputuje do charitního centra "Domovinka" Dačice, které poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením z regionu a okolí, také provozuje šatník pro sociálně potřebné a v Mateřském centru dává zázemí rodičům s dětmi. Připravujeme také investiční akci spojenou se vznikem centra pro sociálně znevýhodněné v Jihlavě nebo například zahájení provozu nových služeb pro seniory a pro děti a mládež v Lukách nad Jihlavou.
 
O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry bude rozhodovat tříkrálová komise na základě předložených projektů. 
 
Oblastní charita Jihlava tímto děkuje všem, kteří v období od 1. 1. do 14. 1. 2014 vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.
 
Některé doprovodné akce Tříkrálové sbírky:
 
Koledování na Magistrátu města Jihlavy – 6. 1. 2014, 8.30 hodin
Tříkrálový svařák (pořádá MěO KDU-ČSL) – 6. 1. 2014, 14.00 – 17.00 hodin, Masarykovo náměstí Jihlava
Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava – 7. 1. 2014, 16.30 hodin – kostel sv. Jakuba v Jihlavě
Koledování na radnici v Telči - 9. 1. 2014 od 10.00 hodin