Třídit odpad se v Jihlavě vyplatí

Velká většina odpadu, který občané z Jihlavska uloží do kontejnerů na plasty a papír, najde další využití. Třídící linka v Jihlavě vrací do oběhu 93 procent dotříděného odpadu.

„Čísla ukazují, že třídění opravu má smysl. Na začátku těchto dobrých výsledků je zodpovědný přístup obyvatel, kteří do kontejnerů správně ukládají patřičný odpad, za což zasluhují poděkování. Druhým krokem jsou výkony třídící linky, která patří k nejlepším v České republice,“ ocenil náměstek primátora Petr Pospíchal, který je předsedou dozorčí rady provozovatele linky, firmy ASMJ, s.r.o. Zbývající procenta jsou odpad, který nemá další využití a pokračuje k energetickému využití (6%) nebo na skládku (1%).

Jihlavská třídící linka ASMJ s.r.o. postupně zvyšuje využití své maximální roční kapacity asi 10 tisíc tun odpadu (8,5 tisíce tun papíru, 1,5 tisíce tun plastu). „V roce 2011 linkou prošlo 7,7 tisíce tun, v předchozím roce 2010 to bylo 6,4 tisíce tun odpadu svezeného ze žlutých a modrých kontejnerů ze 140 obcí převážně z Vysočiny,“ popsal nárůst výkonu jednatel ASMJ Radek Kourek. Linka pracuje ve dvousměnném provozu, v každé směně pracuje 12 osob.

Třídící linka ASMJ v Jihlavě zpracovává papír - karton, noviny, časopisy, jiné druhy papíru, plast - PET lahve, folie, nápojové kartony, měkčené plasty, obaly např. z tekutých prášků na praní, také vázací pásky (na upevňování nákladu na paletách apod.), separuje plasty z obcí a firem včetně folií a směsných plastů dodávaných externími dodavateli. Odpad je tříděn a lisován nebo jinak upravován a poté předáván (prodáván) k dalšímu zpracování tuzemským i zahraničním zpracovatelům, především v rámci Evropské unie.

zdroj: ČTK