Třebíčskou nemocnici povede nová ředitelka

Rada Kraje Vysočina rozhodla o jmenování Evy Tomášové ředitelkou Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Do nové funkce byla jmenována s účinností od 1. dubna 2014 na dobu neurčitou. Na základě výběrového řízení ji do funkce doporučila také třináctičlenná výběrové komise. Eva Tomášová dosud působila na pozici vedoucí oddělení zdravotní péče Krajského úřadu Kraje Vysočina.

„Eva Tomášová prokázala nejen odbornost na vysoké úrovni, ale i dobrou znalost místního prostředí a fungování nemocnic,“ řekl ke jmenování nové ředitelky hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a dodal, že od nové ředitelky očekává pokračování ve stabilizaci situace v třebíčské nemocnici s důrazem na ekonomickou a personální stránku. „Vedení a zaměstnanci musí udělat vše pro to, aby si nemocnice v Třebíči získala a  udržela důvěru pacientů a zachovala si kvalitu i nabídku poskytované péče. Před novou ředitelkou a managementem stojí také úkol realizovat restrukturalizaci budov ve vazbě na stavbu Pavilonu chirurgických oborů,“ sdělil hejtman Běhounek. 
 
Eva Tomášová nahradí ve funkci Jana Ference, který stál v čele třebíčské nemocnice od května loňského roku. Jako krizový manažer měl za úkol zejména zlepšit cash flow, optimalizovat nákladové toky a stabilizovat nemocniční personál. „Děkuji panu řediteli Ferencovi za jeho maximální profesionalitu a velké pracovní nasazení, se kterým přistoupil k ozdravení třebíčské nemocnice,“ uzavřel hejtman Běhounek.
 
Do výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč se přihlásilo sedm uchazečů, z toho šest mužů a jedna žena. Na základě písemného testu postoupilo do druhého kola pět kandidátů, z nichž byla doporučena do funkce ředitelky Eva Tomášová.
 
Zdroj: Tiskové oddělení Kraje Vysočina