Terénní programy při jihlavské Charitě budou poskytovat služby v minibusu

Terénní programy SOVY při Oblastní charitě Jihlava se staly vykonavatelem tříletého projektu Streetwork pro děti a mládež. Jedná se o mobilní terénní práci s dětmi a rodinami ve vyloučených lokalitách. Terénní práce bude vykonávána pomocí vozu Mercedes Sprinter, jenž bude slavnostně předán 10. 4. v rámci I IX. krajské konference NNO Kraje Vysočina.

„Na přelomu roku 2012 a 2013 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Českou asociací streetwork velký projekt zaměřený na rizikové děti a mládež. Projekt nám přidělila a velkoryse ho financuje dánská nadace The Velux Foundations,“ říká Irena Tomešová, koordinátorka projektu Streetwork pro děti a mládež.
 
„Charita Jihlava bude součástí tohoto projektu, bude se podílet na vypracování první metodiky pro terénní mobilní práci ve vyloučených lokalitách v ČR a hlavně, bude ji sama zkoušet a tak trochu psát dějiny sociální práce,“ doplňuje I. Tomešová.
 
Vykonavatelem projektu budou TP SOVY – Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách. TP SOVY při jihlavské Charitě realizují svou službu v regionech Jihlava a Telč v kraji Vysočina za účelem zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a za účelem poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí osobám, které žijí v sociálně vyloučeném prostředí, lokalitách, komunitách s cílem prevence prohloubení sociálního vyloučení a s následným sociálním začleněním do společnosti.
 
„Účelem mobilní terénní práce v mimoměstských nebo městských okrajových lokalitách kraje Vysočina obývaných převážně obyvateli žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení bude realizace doučovacího a volnočasového programu s podporou rodin. Cílem je minimalizace překážek vedoucích k vylučování dětí a mládeže z hlavního vzdělávacího proudu, říká Daniel Škarka, vedoucí TP SOVY.
 
„Doučovací program bude realizován skupinově a individuálně s pomocí dobrovolníků z lokality a i mimo lokalitu (studenti SŠ, VŠ apod.). Dobrovolníci se budou podílet i na realizaci volnočasového programu, který má hlavní cíl rozvoj schopností a dovedností zvyšujících konkurenceschopnost dětí a mládeže na školách a popřípadě i při pozdějším vstupu na trh práce,“ doplňuje D. Škarka.