Stipendium motivací ke studiu

Učni studující osmnáct vytipovaných učebních oborů mohli už druhým rokem požádat a získat od Kraje Vysočina až 4500 Kč za pololetí, pokud splní podmínky pro poskytování krajských motivačních stipendií. Ke dni uzávěrky žádostí ve školním roce 2011/2012 se sešlo celkem 711 žádostí studentů prvních a druhých ročníků.

„O krajské studijní stipendium podle statistik požádá osm z deseti studentů vybraných oborů středních škol,“ řekla Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Na motivační a prospěchová stipendia Kraje Vysočina jsou v rozpočtu vyčleněny tři milióny korun.

Motivační stipendia jsou nastavena dvouúrovňově. Pokud žák dochází do školy, nemá vážnější kázeňské prohřešky a nepropadá, může dosáhnout na základní stipendium (podle oboru 400 nebo 700 Kč měsíčně). Pokud navíc dosahuje velmi dobrých výsledků ve výuce a je výborný v praktickém výcviku, získá prospěchové stipendium (1000 Kč za pololetí). „Smyslem stipendií není jen posílit zájem o žádané obory, ale zejména podnítit mladé učně k větší odpovědnosti za vlastní přípravu a ocenit um těch nejšikovnějších,“ doplňuje Kamil Ubr z krajského odboru školství, mládeže a sportu. Největší počet žádostí o stipendium letos podali studenti oboru obráběč kovů a strojní mechanik. Loni kraj evidoval nejvíce žádostí z oboru instalatér nebo zedník.

S ohledem na klesající počet nastupujících studentů do prvních ročníků kraj pečlivě sleduje modelaci zájmu studentů právě o vybrané stipendijní obory. V loňském školním roce studovalo podporované obory na Vysočině 484 studentů, letos si je vybralo 445 studentů. „Vzhledem k demografickému vývoji není pokles překvapením, ale důležité je, že u podporovaných oborů letos činil pokles studentů v prvním ročníku zhruba 8%, zatímco u nepodporovaných oborů o 17,5% oproti předchozímu roku,“ upřesňuje statistiku Kamil Ubr.

Za školní rok 2010/2011 vyplatil Kraj Vysočina na motivačních a studijních stipendiích 1 136 500 korun. V prvním pololetí zmíněného roku si na motivační stipendium sáhlo 191 studentů. „Ve druhém pololetí někteří ve studiu polevili, a tak jsme mohli vyhovět pouze 179 žadatelům,“ uvedla Marie Kružíková. V historicky prvním roce nového motivačního systému o zařazení do stipendijního programu zažádalo 356 osob prvních ročníků vybraných oborů na Vysočině.

Obory podpořené motivačními stipendii:

Modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník-uzenář, strojní mechanik, instalatér, elektrikář, elektrikář-silnoproud.

zdroj: ČTK