Sbírka v jihlavských prodejnách pomohla k vanovému zvedáku pro nemocné

Oblastní charita Jihlava uspořádala veřejnou sbírku určenou na nákup elektrického vanového zvedáku pro imobilní (nepohyblivé) pacienty Domácí péče v rodinách při Oblastní charitě Jihlava. Výtěžek dosáhl částky 41 087 Kč.

Sbírka formou pokladniček probíhala na území Jihlavy v nákupních centrech a prodejnách od března 2010 do ledna 2013. Celkový výtěžek sbírky dosáhl 41 087,- Kč. 

„Za tyto peníze jsme zakoupili celkem čtyři vanové zvedáky. Takovéto pomůcky umožňují a usnadňují péči o naše pacienty v domácím prostředí. Jsou velkou pomocí pro nemocné, jejich rodinné příslušníky a zdravotní sestřičky, které o ně pečují,“ říká Alena Hawerlandová, vrchní sestra jihlavské Charitní ošetřovatelské služby.
 
Velký dík patří všem, kteří ve svých prostorách umožnili uskutečnit tuto veřejnou sbírku, a také všem občanům, kteří přispěli finančním darem do pokladniček.
 
V letošním roce začala obdobná sbírka na těchto místech: Masna Štambera, Masna Bohemia, Baumax Jihlava, Potraviny na Erbenově ul., Prodejna Hopro, Magistrát města Jihlavy – prodej jízdenek  MHD a K+K Potraviny. Sbírka je tentokrát určena na nákup polohovacích hrazd pro pacienty Domácí péče při Oblastní charitě Jihlava.