Právě se nacházíte:

Sbírka Bílá pastelka

V rámci  mezinárodního Dne bílé hole proběhne ve středu 12. října 2011 na celém území ČR veřejná sbírka Bílá pastelka...

V rámci  mezinárodního Dne bílé hole proběhne ve středu 12. října 2011 na celém území ČR veřejná sbírka Bílá pastelka, kdy do ulic vycházejí v symbolických bílých a černých tričkách s logem sbírky oblečení studenti, od nichž si mohou kolemjdoucí zakoupit za 20 korun bílou pastelku, symbol světa nevidomých.

Účelem sbírky je získat prostředky na financování služeb poskytovaných lidem se zrakovým postižením. Jednou ze společností, která  tyto finanční prostředky bude využívat, je jihlavský Tyfloservis, poskytující bezplatné služby nevidomým a slabozrakým lidem ve věku patnácti a více let, včetně osob hluchoslepých či jinak kombinovaně postižených. Služby jsou zaměřeny na prostorovou orientaci a nácvik chůze s bílou holí, nácvik čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik sebeobsluhy, psaní na klávesnici počítače či výběr a nácvik práce s kompenzačními pomůckami.

www.jihlava.cz