Růst zisků bank je ohrožen

Podle nového průzkumu společnosti Accenture firmy nově vstupující na bankovní trh – včetně nově vznikajících bank, nebankovních platebních institucí a big tech společností – kumulují až třetinu nových příjmů, což ohrožuje konkurenceschopnost tradičních bank.

Společnost Accenture provedla analýzu u více než 20 000 bankovních a platebních institucí na sedmi trzích a snažila se kvantifikovat stupeň změny a disrupce v bankovnictví po celém světě. Studie zjistila, že se za posledních 12 let počet bankovních a platebních institucí snížil skoro o 20 %: z 24 000 v roce 2005 na méně než 19 300 v roce 2017. Téměř jedna ze šesti (17 %) současných institucí patří mezi ty, které Accenture považuje za nové subjekty na trhu, tj. společnosti, které vstoupily na trh po roce 2005. Tradiční banky je za ohrožení zatím většinou nepovažují, ale riziko propadajících se budoucích příjmů je stále reálnější a rapidně roste.

Úroveň disrupce v bankovním sektoru popisují dvě nové zprávy společnosti Accenture: Beyond North Star Gazing  (Následování nového směru v bankovnictví) rozebírá, jak změny v odvětví formují strategické priority bank a Star Shifting: Rapid Evolution Required  (Nové konstelace – nezbytnost rychlých změn) nastiňuje, co mohou banky udělat, aby těchto změn využily a nadále naplňovaly potřeby a preference svých zákazníků a zajistily si tak růst příjmů i do budoucna. 

„Většina bank se usilovně snaží najít správnou kombinaci investic do tradičních i digitálních kapacit. Kromě naplňování aktuálních potřeb zákazníků musejí udržovat stávající systémy, které chrání jejich údaje,“ uvedl Alan McIntyre, senior manažer a vedoucí sekce globálního bankovnictví v Accenture. „Banky nemohou pouze jednoduše zdigitalizovat své podnikání a očekávat, že budou úspěšné. Konzervativní přístup k digitálním investicím dosud bankám bránil budovat si nové zdroje růstu, které jsou z důvodu silného tlaku konkurence velmi důležité. Takový přístup by mohl vést ke snižování příjmů.“

Disrupce v bankovním sektoru

Mnoho zavedených bank si stále ještě nepřipouští ohrožení novými bankovními institucemi a tvrdí, že (1) tyto nové subjekty nepřinášejí nové inovace, ale spíše převlékají tradiční bankovní produkty do nového kabátu; (2) těmto novým účastníkům neplynou velké částky příjmů; a (3) tyto nové subjekty negenerují zisky. Zprávy však analyzují místa, kde skutečně k odlivu příjmů směrem k těmto novým subjektům dochází a identifikují příklady skutečných inovací, které už nelze přehlížet. Společnost Accenture ve svých zprávách předpovídá, že takový odliv příjmů bude pokračovat a bude mít zásadní vliv na zisky zavedených bank.

USA: 19 % finančních institucí v USA jsou subjekty nově vstupující na trh, které získaly 3,5 % celkových příjmů v tomto odvětví. Za posledních deset let se počet finančních institucí v USA snížil téměř o čtvrtinu, a to do značné míry kvůli finanční krizi a následným regulačním překážkám, které firmám bránily v získání bankovní licence. Kvůli těmto faktorům byl vstup na trh v USA pro nové subjekty velmi obtížný a prostředí pro zavedené banky bylo tím pádem stabilní. Více než polovina nových běžných účtů byla v USA otevřena ve třech největších bankách, které masivně investovaly do digitalizace, zatímco regionální banky se soustředily spíše na snižování nákladů a bojovaly s růstem svých aktiv. 

„Deset let po vypuknutí finanční krize zažívá bankovní sektor takový stupeň intenzity konkurence a disrupce, který je mnohem větší, než kdy předtím,“ prohlásil Julian Skan , senior manažer a vedoucí sekce globálního bankovnictví v Accenture Strategy.  „S příchodem nových bank a platforem se snižuje konkurenceschopnost tradičních bank, které už nemohou spát na vavřínech. Banky se musí snažit využívat změn v odvětví. Aby utužily vztahy se svými zákazníky a mohly jim stále nabízet služby podle jejich potřeb a preferencí, musejí využívat digitální technologie a nové obchodní modely.“

UK: Ve Velké Británii je na trhu vysoký podíl nových hráčů, a to 63 %. Důvodem je nízká regulace ve finančních službách, která zmenšila dominanci zavedených bank. Tento podíl je v porovnání s ostatními trhy a s celosvětovým průměrem (17 %) opravdu výjimečný. Nové subjekty získaly 14 % celkových bankovních příjmů, přičemž převážná většina z nich (12 %) patří k nebankovním platebním institucím. I když je podíl příjmů pouze okolo 14 %, zprávy naznačují, že noví hráči získávají více než třetinu nových příjmů, což ukazuje vyšší úroveň disrupce i do budoucna. Zprávy rovněž uvádějí, že zavedené banky budou pravděpodobně pociťovat významný vliv na své příjmy i vzhledem ke skutečnosti, že nové bankovní subjekty překročily hranici 1 milionu zákazníků, a že plnou bankovní licenci získalo i 15 fintech společností.

Kanada: Investoři v Kanadě subjekty nově vstupující na trh podporují a jejich cílem je disrupce bankovního sektoru. Téměř polovina (47 %) bankovních a platebních institucí jsou nové subjekty, které získávají méně než 2 % z celkových příjmů v sektoru bankovnictví a plateb, čímž se právě kanadský stává trhem s nejnižší disrupcí v porovnání s ostatními významnými trhy.

Evropa: V Evropě (včetně Velké Británie) představují noví hráči na poli bankovnictví a platebních služeb 20 % a získávají téměř 7 % celkových bankovních příjmů - a jednu třetinu (33 %) celkových nových příjmů od roku 2005.

„Vzhledem k tomu, že bankovní sektor zažívá radikální změny, které jsou ovlivňovány regulacemi, novými subjekty vstupujícími na trh a náročnými zákazníky, budou banky muset přehodnotit své silné stránky, schopnosti a dovednosti, aby mohly určit, zda se jejich byznys ubírá správným směrem,“ prohlásil McIntyre. „Budoucnost patří bankám, které budou umět vytvářet nové zdroje růstu včetně identifikace příležitostí přesahujících rámec tradičních finančních služeb. Nemohou si dovolit slepě následovat cestu, kterou si stanovily na počátku své digitální dráhy. Jak ale zpráva jasně ukazuje, neexistuje zde jednotná odpověď a každá banka bude muset opravdu dobře pochopit trh, na kterém působí, než podnikne nějaké kroky.“

Metodologie
Společnost Accenture Research provedla analýzu více než 20 000 institucí na sedmi následujících bankovních a platebních trzích: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Evropa, Velká Británie a USA.  Použila přitom data z různých zdrojů, včetně Evropské centrální banky (ECB) a jiných místních centrálních bank. Z analyzovaných společností se jich 3 200 považuje za „nové hráče“ (tj. ty, kteří vstoupili na trh od roku 2005) a dělí se do tří hlavních kategorií: banky s licencí; platební instituce (poskytovatelé platebních systémů včetně služeb e-peněz a nebankovní operátoři platebních systémů); a subjekty bez licence, včetně zavedených startupů z oblasti fintech. Pro oblast Kanady, Evropy, Velké Británie a USA byla provedena další analýza bankovních příjmů založená na dostupných údajích společností a ekonomických modelech.