Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka

Vážení spoluobčané, velice si vážím důvěry, kterou jste mi dali prostřednictvím více než osmi tisíc preferenčních hlasů v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013. Jako váš soused, kolega i hejtman jsem se rozhodl, že zatím neopustím post ve vedení Kraje Vysočina.

Za sebe i za veřejnost bych byl velice rád, kdyby výsledky aktuálních předčasných voleb jednoznačně vedly k sestavení stabilní vlády. Považuji za rozumné, a v tuto chvíli jediné možné, počkat až skončí povolební vyjednávání a až poté se rozhodnout, v jaké funkci budu našemu kraji největším přínosem. Souběh funkcí hejtmana a poslance není v kolizi se zákonem a vysoká podpora veřejnosti je pro mě v případě obou funkcí obrovským závazkem.
 
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina