Pracovníci terénní sociální služby prosí veřejnost o věcné dary

TP SOVY je sociální služba Oblastní charity Jihlava, která se věnuje terénní mobilní práci s lidmi žijícími ve vysoké míře sociálního vyloučení. Pracovníci nyní prosí veřejnost o darování potřebných věcí pro práci s dětmi ve vyloučených lokalitách.

„V rámci naší práce vyjíždíme s naším minibusem do vyloučených lokalit na Jihlavsku, Telčsku i v dalších regionech a pomáháme sociálně slabším lidem – především dětem a rodinám,“ říká Petra Rybářová, terénní pracovnice. 
 
„Rádi bychom uspořádali sbírku věcí pro naší terénní mobilní práci. Účelem je hlavně dovybavit náš pojízdný nízkoprahový klub, který jezdí do 4 různých lokalit, kde žijí sociálně slabší rodiny. Terénní pracovníci tam každý den tráví čas s dětmi a mládeží doučováním, rozvíjením jejich schopností a dovedností a vyplněním jejich volného času,“ vysvětluje záměr sbírky Rybářová.
 
Konkrétně se jedná o tyto věci: stolní aj. hry pro děti, dětské knížky, hračky, puzzle, stavebnice, kostky, jakékoliv výtvarné, školní (i penály a batohy) a sportovní potřeby pro děti. „Pokud by měl někdo nepotřebnou kytaru, budeme taky rádi,“ doplňuje seznam věcí P. Rybářová.
 
Zájemci o darování jmenovaných předmětů se mohou hlásit na kontaktech Petry Rybářové - mobil 736 238 609, nebo e-mail petra.rybarova@charita.cz.