Podpora nezaměstnaných padesátníků probíhá i v létě

Se začátkem července započala do projektu MOST 50 docházet nová skupina patnácti nezaměstnaných lidí nad 50 let věku, kteří se rozhodli využít pomoci programu určeného právě pro tuto cílovou skupinu. V pořadí se jedná již o sedmý běh projektu. Zájem o projektové aktivity je stále velký, jak je vidno i z plného obsazení nové, navíc letní skupiny. 

 Během července a srpna měli účastníci sedmého běhu v rámci modulu rozvoje schopností pro uplatnění na trhu práce možnost získat informace, jak postupovat při vyhledávání práce, jaké cesty využít, jak se připravit na pohovor, jak při něm vystupovat a odpovídat na zaměstnavatelovy otázky, a řadu dalších důležitých poznatků, tak aby se zvýšila jejich šance uspět. Při individuálním poradenství mohli prodiskutovat svoji osobní situaci s poradcem, ve skupinovém poradenství pak sdílet své zkušenosti a také získat mnohdy cenné informace od ostatních účastníků. 
Pro ty, jež si chtějí osvojit základní znalosti práce na počítači, případně si chtějí své stávající vědomosti z obsluhy PC procvičit či doplnit, je ještě připraven desetidenní modul počítačových dovedností, jenž bude zahájen v posledním srpnovém týdnu. 
 
Všichni účastníci mohou kromě výše uvedených aktivit využívat zprostředkování zaměstnání, při němž společně s poradcem vyhledávají zaměstnání, oslovují zaměstnavatele či probírají vhodnost doplnění jejich stávající kvalifikace formou cílené rekvalifikace. 
 
Podpory ze strany poradců budou moci účastníci sedmého běhu využívat až do konce trvání projektu, byť cílem je pomoci jim k co nejdřívějšímu návratu do zaměstnání. Případní další zájemci o účast v projektu budou moci využít ještě plánovaných dvou běhů, jež budou otevřeny na konci září a listopadu tohoto roku.