OTEVŘENO PRVNÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY ZÁVISLÉ V JIHLAVĚ

Od 5. 3. 2012 začalo fungovat nové zařízení Oblastní charity Jihlava - chráněné bydlení pro osoby závislé na návykových látkách. Jedná se v podstatě o další rozšíření již stávající služby intenzivního ambulantního doléčovacího programu Následná péče Jihlava, tentokrát o tzv. pobytovou formu. „Reagovali jsem tak na poptávku pacientů psychiatrických léčeben nejenom v našem kraji“ upřesňuje Jitka Holemářová, vedoucí zařízení Následná péče Jihlava. 

Chráněné bydlení má kapacitu 5 osob a je určeno pro osoby absolvující léčbu závislosti v délce minimálně 3 měsíce, které chtějí dále abstinovat, ale nemají se ve většině případů kam vrátit. Tyto osoby jsou proto ubytovány v chráněném bydlení, aby mohly absolvovat intenzivní doléčovací program, jehož cílem je udržení trvalé abstinence. Tato ověřená forma podpory, může životním změnám abstinujících osob významně napomoci. 

Bydlení funguje v blízkosti centra Jihlavy, což v důsledku umístění v samotném krajském městě nabízí značné možnosti pro znovuzapojení se mnohdy již „odepsaných“ osob nejenom do pracovního procesu, ale především zpět do samostatného života. „O službu je zatím vyšší zájem, než jsme schopni uspokojit. Je patrné, že služba obdobného typu v krajském města doposud chyběla“ dodává Holemářová. 
   
Ambulantní forma Následná péče Jihlava je financován z  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.