Obce na Vysočině si rozdělí přes 5 miliónů korun

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodne na svém únorovém zasedání o rozdělení 5,5 milionu korun ve formě dotací pro obce v regionu na územně plánovací akce. Od roku 2003, kdy se tyto dotace poskytovaly poprvé rozdělil kraj 50,4 milionů korun. Finance za uplynulých devět let tak pomohly celkem 508 obcím z Vysočiny.

„Za rok 2011 jsme obdrželi celkem 51 žádostí a všechny splnily stanovené podmínky. Proto jsme se rozhodli předložit zastupitelstvu návrh na rozdělení 5,5 milionů korun,“ přiblížil Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast územního plánovaní s tím, že obecní samosprávy získají dotace v rozmezí od 45 do 174 tisíc korun.

Na začátku roku 2012 eviduje Kraj Vysočina na svém území 306 obcí, které mohou ještě o dotaci požádat včetně 71 obcí, které doposud žádnou územně plánovací dokumentaci zpracovanou nemají. Podle nových zásad z května 2011 mohou o dotace na územně plánovací činnost žádat obce i opakovaně. Musí však dodržet podmínky v zásadách stanovené.

Důvodem pro tuto změnu je platné znění novely stavebního zákona. Z ní vyplývá, že obcím které schválily územní plán do konce roku 2006, končí jeho platnost 31.12. 2015. „Pokud by územní plány obce nenahradily novými, byl by na území kraje velký propad pokrytí území územními plány. Malé obce by si nový územní plán již patrně vůbec nepořídily. Z toho důvodu jsme připravili nové zásady, podle kterých mohou požádat i ty obce s územní dokumentací do roku 2006. Této možnosti už nyní využila první dvanáctka obcí Kraje Vysočina,“ doplnil Zdeněk Ryšavý.

zdroj: ČTK