Nabídka kroužků v zoo pro rok 2011/2012

Zoo Jihlava nabízí pro školní rok 2011/2012 všem zájemcům několik kroužků. Schůzky budou probíhat v areálu zoo (nejdříve v klubovně, později v nově otevřeném Centru environmentální výchovy PodPOVRCH).

Na začátku schůzky si vedoucí děti vyzvedne u pokladny a na konci je vždy odvede zpět. Za účast v kroužku se bude vybírat poplatek 700,- Kč/rok. Kroužky budou probíhat od října 2011 do června 2012.

Zoohrátky se zvířátky

2. - 5. třída
Čtvrtek 14:00 - 15:00
Vedoucí: Mgr. Radka Vaňková

Kroužek je určen všem holkám a klukům, kteří se chtějí dozvědět něco nejenom o zvířátkách. Povídat si budeme i o prostředí, kde žijí a o všem, co vás bude zajímat. Kromě povídání budeme chodit ven, hrát hry i tvořit výrobky. Společně budeme letos v celoroční hře putovat mezi kontinenty.

Přírodovědný kroužek

6. - 9. třída
Úterý 15:00 - 16:00
Vedoucí: Mgr. Pavla Jarošová

Přírodovědný kroužek nabízí všem zájemcům o přírodu zajímavou možnost, jak si rozšířit svoje znalosti formou her, pokusů i pozorování. Zabývat se budeme zvířaty, rostlinami i prostředím, ve kterém se vyskytují. Schůzky budou probíhat nejen v klubovně, ale i v areálu zoo a jeho okolí.

Chovatelský kroužek

5. - 7. třída
Středa 15:00 - 16:00
Vedoucí: Olena Kotíková

Ne každý má štěstí, že mu rodiče dovolí mít doma domácí zvíře. Právě těm nešťastníkům, kteří rodiče ne a ne přesvědčit o tom, že se budou o  zvíře starat, nabízíme možnost vyzkoušet si, co vše chov zvířat obnáší, v tzv. chovatelském kroužku, jehož náplní bude péče o zvířata od A do Z (plazi, rybičky, hlodavci,...).

Přihlášky do kroužků si můžete stáhnout na www.zoojihlava.cz nebo si je osobně vyzvednout na pokladně zoo. Vyplněné je potom odevzdejte opět na pokladně nebo nám je pošlete emailem vzdelavani@zoojihlava.cz do 23. 9. 2011. Bližší informace můžete získat na tel. čísle 567 573 736 nebo na výše uvedeném emailu.