Motivace ke studiu finančním stipendiem

Na motivačních stipendiích žákům vybraných oborů středních škol vyplatí za první pololetí letošního školního roku Kraj Vysočina 370 studentům 1 031 tisíc korun.

V letošním roce bude stipendium vyplaceno studentům prvních i druhých ročníků. „Motivační stipendium bylo tentokrát přiznáno pouze každému druhému studentovi. Někteří bohužel nesplnili podmínky definované docházkou, absencí kázeňských přestupků a úspěšnosti studia,“ upřesnila Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.

V loňském školním roce studovalo podporované obory na Vysočině 484 studentů, letos si je vybralo 445 studentů.

I přes pokles však stipendia prokázala svou účinnost. Zatímco nepodporované obory meziročně poklesly o 17,5%, u podporovaných oborů byl pokles jen 8,1%. Učni studující osmnáct vytipovaných učebních oborů mohli už druhým rokem požádat a získat od Kraje Vysočina až 4500 Kč za pololetí, pokud splní podmínky pro poskytování krajských motivačních stipendií. Na motivační a prospěchová stipendia Kraje Vysočina jsou v rozpočtu vyčleněny tři milióny korun.

Motivační stipendia jsou nastavena dvouúrovňově. Pokud žák dochází do školy, nemá vážnější kázeňské prohřešky a nepropadá, může dosáhnout na základní stipendium (podle oboru 400 nebo 700 Kč měsíčně). Pokud navíc dosahuje velmi dobrých výsledků ve výuce a je výborný v praktickém výcviku, získá prospěchové stipendium (1000 Kč za pololetí). „Studijní výsledky pomohly k prospěchovému stipendium celkem 45 žadatelům. Smyslem stipendií není jen posílit zájem o žádané obory, ale zejména podnítit mladé učně k větší odpovědnosti za vlastní přípravu a ocenit um těch nejšikovnějších,“ uvádí Marie Kružíková.

Největší počet žádostí o stipendium letos podali studenti oboru obráběč kovů a strojní mechanik. Loni kraj evidoval nejvíce žádostí z oboru instalatér nebo zedník. Za školní rok 2010/2011 vyplatil Kraj Vysočina na motivačních a studijních stipendiích 1 136 500 korun.

Obory podpořené motivačními stipendii:

Modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník-uzenář, strojní mechanik, instalatér, elektrikář, elektrikář-silnoproud.

zdroj: ČTK