Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

MFDF Jihlava je největší festival autorského dokumentárního filmu ve střední Evropě, který zprostředkovává progresivní a provokativní dokumenty na společensky zásadní témata a mapuje současnou českou, středoevropskou a světovou dokumentární scénu.

MFDF Jihlava je největší festival autorského dokumentárního filmu ve střední Evropě, který zprostředkovává progresivní a provokativní dokumenty na společensky zásadní témata a mapuje současnou českou, středoevropskou a světovou dokumentární scénu.
 
Programový výběr sleduje kromě palčivých a důležitých témat i kritérium formální odvážnosti a estetické úrovně díla a objevuje nové vyjímečné tvůrce. Festival iniciuje dialog mezi tvůrci a kritickým publikem, podpořený dlouhými besedami po filmech, ale i doprovodným programem - dokumentárními dílnami, panelovými diskusemi nebo výstavami, v celoročním měřítku pak publikační činností: vydává sborník textů o dokumentárním filmu "do" a knížky v Edici 20/21.

Ústředním symbolem jihlavského festivalu je trychtýř. Předmět, kterým kromě tradičního využití můžeme také lépe naslouchat, hlasitěji mluvit či odlišně hledět na svět. Ať ho přiložíme k oku jakýmkoli z obou konců, pokaždé vidíme stále stejný svět, ale vždy jinak. Trychtýř se tak stává metaforickým prostředkem vnímání a oživování myšlení. Záměrem organizátorů je, aby celý festival fungoval podobně. To dokládá i ústřední motto, kterým je zvolání: "Myslet filmem!".

Hlavními programovými sekcemi jsou tři soutěže: Dobré dílo pro nejzajímavější současné světové dokumenty, Mezi moři uvádí nejnovější tvorbu středoevropských zemí a Česká radost představuje české dokumenty uplynulého roku. Průhledné bytosti jsou pak retrospektivní profily vyjímečných osobností světového dokumentu. Během šesti dnů se odpromítá cca 110 filmů všech metráží.

Festival navštívilo mnoho velikánů světové kinematografie : nejstarší žijící režisér na světě Manoel de Oliveira, hvězda filipínského videofilmu Khavn de la Cruz, po celé Evropě oceňovaná Japonka Naomi Kawase, argentinský revoluční filmař  Fernando Solanas a další. Každoročně do Jihlavy přijíždějí čeští dokumentaristé, pro něž je Jihlava od svého počátku intenzivním místem setkávání se s aktivními diváky.

MFDF Jihlava připravuje, společně s Institutem dokumentárního filmu, i rozsáhlou sekci pro filmové profesionály - nabízí jim trh s filmy ze střední a východní Evropy East Silver, a veřejně přístupné East European Forum: obchodní setkání východoevropských autorů dokumentárních filmů a západoevropských televizních dramaturgů.

Festival provozuje portál pro online distribuci dokumentárních a experimentálních filmů - Doc-Air - na němž si můžete za poplatek přehrát nebo stáhnout české i zahraniční filmy, mnohé právě z programů jihlavského festivalu (www.doc-air.com).

Datum akce: 25. - 30. 10. 2011