Maminky na Vysočině jsou s péčí v porodnicích spokojeny

Maminky na Vysočině jsou spokojeny s péčí v porodnicích ve všech pěti nemocnicích, které zřizuje kraj. Vyplývá to z výsledků pilotního projektu hodnocení porodnic, který provedli odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (UK) v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Ženy byly nejvíce spokojeny s fyzickým pohodlím, čistotou a službami na porodnickém oddělení. Rezervy naopak viděly v poskytování emoční podpory od zdravotníků nebo v pomoci s kojením. 

Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 procent žen, s péčí na oddělení šestinedělí 54 procent žen. "Spokojenost s péčí na odděleních šestinedělí byla dokonce významně vyšší ve srovnání s celorepublikovým průměrem," řekla ČTK jedna z autorek projektu Lea Takáczová. Vyšší, než je průměr celé země, byla i ochota žen vrátit se do téže porodnice a doporučit ji přátelům, jen jedno procento žen by se do téže porodnice nevrátilo či danou porodnici nedoporučilo. 
    
Pilotní výzkum se dělal jen v nemocnicích na Vysočině, srovnání s celou ČR vychází podle Takáczové z předchozího výzkumu pořízeného podle stejné metodiky. Podobně jako Vysočina by se v příštích letech měly do výzkumu zapojit i další kraje. 
    
Průzkum se v krajských porodnicích na Vysočině dělal od října 2013 do září 2014. V tomto období rodilo 4709 žen, dotazník vyplnilo 1366 z nich. Spokojenost s fyzickým pohodlím a službami byla nejvyšší na porodnických odděleních v Jihlavě a Třebíči, kde dosáhla 96 procent, v Havlíčkově Brodě 93 procent, v Novém Městě na Moravě 89 procent a v Pelhřimově 87 procent. Kromě pohodlí a úrovně služeb většině žen vyhovovalo i uspořádání prostor porodnice, oceňovaly dostatek soukromí i dostupnost relaxačních pomůcek. 
    
V některých oblastech péče je však podle výsledků průzkumu stále co zlepšovat. Ženám se relativně často nedostávalo od zdravotníků emoční podpory, často byly žádány, aby během bolestivých kontrakcí vyplňovaly formuláře. Nezanedbatelná část žen uváděla i to, že byly vyrušovány při kojení. 
    
Výsledkem studie jsou dílčí zprávy pro jednotlivé porodnice obsahující adresná doporučení. S největší pravděpodobností se promítnou do dalšího vzdělávání zdravotníků. "Například by bylo vhodné proškolit sestry v otázkách kojení, aby se jejich rady udílené šestinedělkám sjednotily. Bylo by též vhodné zajistit pro zdravotníky kondiční kurzy o komunikaci s rodičkou, vedené v ideálním případě psychologem se znalostí nemocničního prostředí," uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD).
 
zdroj: ČTK