MALÁ ŘEMESLA MAJÍ ZDÁRNĚ 1. BĚH REKVALIFIKACÍ ZA SEBOU

Projekt Malá řemesla Jihlava, jež realizuje Oblastní charita Jihlava, vstupuje do své druhé třetiny. Projekt je zaměřen na pomoc mládeži do 25-ti let se základním nebo nedokončeným středoškolským vzděláním vstoupit na trh práce.  Hlavní činností projektu je realizace rekvalifikačních kurzů, které účastníkům umožní zvýšit kvalifikaci pro trh práce a individuální či skupinové poradenství zaměřené na odstraňování překážek bránící jim uplatnit se na trhu práce. A to vše je umožněno díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu.

"V posledním listopadovém týdnu proběhly závěrečné zkoušky rekvalifikačních kurzů, po kterých byli účastníci projektu „vypuštěni“ zpět do světa", uvádí sociální pracovník Pavel Osoha. V červnu nastoupilo do Motivačního kurzu 25 mladých lidí z celého Kraje Vysočina. 16 z nich pak pokračovalo do rekvalifikačního kurzu. Náročných pět měsíců výuky zvládlo úspěšně 11 účastníků, kteří se dostali až k závěrečným zkouškám – konkrétně to bylo 6 zahradnic, 4 malíři a 1 truhlář. Ostatní v průběhu svou účast ukončili. Někteří ze zdravotních důvodů, jiní díky tomu, že se jim podařilo najít zaměstnání, ostatní pak ztratili o rekvalifikaci zájem. Úspěšní absolventi získali Osvědčení o účasti v rekvalifikačním kurzu. Osmi z nich se povedlo zdárně složit závěrečné zkoušky a díky tomu obdrželi Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má v podstatě stejnou váhu jako výuční list.

V současnosti začíná poslední klíčová aktivita prvního běhu projektu, kterou je práce na zkoušku. Z úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu byli vybráni čtyři – dva muži a dvě ženy – kteří stráví čtyři měsíce jako zaměstnanci Oblastní charity Jihlava. "Budou zapojeni do různých údržbářských a pomocných prací v rámci středisek Charity a budou tedy moci v praxi uplatnit dovednosti, získané v kurzu", přiblížil Pavel Osoha.
 
Na otázku, co jim přinesla účast v projektu odpověděl absolvent David Rejthárek: „Rozhodně nějaký ten další papír, který se bude hodit do budoucna. Poznal jsem taky spoustu nových lidí.“ „Vyšší kvalifikaci a díky tomu přístup k dalším volným místům a větší šanci uplatnit se na trhu práce,“ doplňuje ho kolega Petr Beneš. Oba se shodli na tom, že nejobtížnější bylo asi navyknout si na nový režim – brzké ranní vstávání a hodně učení. Pozitivně pak hodnotili především přístup mistrů kurzů a dalších pracovníků v projektu. A docela výstižná byla také tato odpověď: „Mě motivovala hlavně finanční podpora od úřadu práce....“ 
 
Na závěr vzkaz od čerstvých absolventů pro budoucí potenciální účastníky: „Přejeme jim pevné nervy! A aby to vydrželi až do konce. Protože to za to stojí, když už do toho půjdou...“