Malá řemesla dala opět šanci nezaměstnaným

Po šesti měsících byly v rámci Malých řemesel při Oblastní charitě Jihlava ve středu 10. července zakončeny rekvalifikační kurzy závěrečnými zkouškami. Z 24 mladých lidí, kteří do řemeslných kurzů na začátku února vstoupili, jich nakonec úspěšně absolvovalo 17 – konkrétně 4 malíři, 5 truhlářů a 8 zahradníků a zahradnic.

„Všichni tito absolventi získali osvědčení o získání profesní kvalifikace. Kromě toho další tři malíři obdrželi osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. A tak přestože nezvládli písemnou zkoušku, z kurzu si odnášejí alespoň jeden dokument a především pak řadu nových zkušeností a dovedností, které se jim mohou hodit v budoucím profesním i osobním životě,“ říká Vladislava Růžičková, vedoucí Malých řemesel.
 
Účast v projektu ale nekončí pro pět z úspěšných absolventů, kterým byla nabídnuta možnost práce na zkoušku. Tato klíčová aktivita projektu Malá řemesla představuje možnost strávit určitou dobu jako pracovník přímo v rámci Oblastní charity Jihlava. „Z našich klientů se tedy stávají kolegové a budou pomáhat nejen v rámci projektu Malá řemesla, ale i v jiných střediscích jihlavské Charity,“ dodává Růžičková.
 
Při bilancování je třeba vyzdvihnout to, že naši klienti během kurzu dělali projektu Malá řemesla Jihlava dobrou prezentaci. V rámci odborných praxí strávili malíři v červnu týden v jihlavské nemocnici, kde malovali několik chodeb. Vše proběhlo k vzájemné spokojenosti a spolupráce s největší nemocnicí na Vysočině by měla pokračovat i nadále.
 
Kus dobré práce odvedli malíři také v jihlavské ZOO, kde pracovaly i zahradnice. Ty pomáhaly také v některých jihlavských květinářstvích, kupříkladu v Trendy Florist na Znojemské ulici či v květinářství Flós na ulici Benešově. A abychom nezapomněli na truhláře, ti se dobře zapsali například v truhlářství Zadražil. „Několika z účastníků projektu byla dokonce díky jejich snaze při praxi nabídnuta šance pokračovat ve spolupráci s dotyčnými zaměstnavateli, ať už formou hlavního pracovního poměru či brigády. To můžeme považovat za velký úspěch,“ pochvaluje si V. Růžičková.
 
Druhý běh tedy končí, nicméně už v půlce července proběhnou další nábory na úřadech práce a na konci července se rozběhne motivační kurz pro nové účastníky projektu.