Klient Malých řemesel: „I kdybych nenašel práci v oboru, co se tu naučím, určitě využiji“

Malá řemesla Jihlava při Oblastní charitě Jihlava je projekt, který pomáhá mladým lidem bez kvalifikace získat práci. Období prázdninových měsíců zde patřilo realizaci posledního motivačního kurzu, který tito mladí lidé ukončili úspěšně.  

„Hlavním smyslem motivačního kurzu, který vedou dva zkušení sociální pracovníci, je aktivizovat mládež, aby začala se svým způsobem života něco dělat. Pomáhají jim formulovat jejich osobní cíle, posilovat jejich sebevědomí, učit jak efektivně argumentovat, komunikovat se zaměstnavateli či orientovat se na trhu práce,“ říká Pavel Osoha, sociální pracovník Malých řemesel.
 
I přesto, že byl kurz zahájen v měsíci srpnu, tj. v půlce prázdnin, projevilo o něj zájem 22 osob z řad nezaměstnané a nevzdělané mládeže z celého Kraje Vysočina. "Za úspěch považujeme to, že kurz nedokončil pouze jeden účastník. Absolventi kurz opouštěli s novými znalostmi a dovednostmi z pracovního i osobního života. Na závěr obdrželi osvědčení o jeho absolvování", sděluje dále Osoha. 
 
Absolvováním motivačního kurzu ale pomoc Charity mládeži nekončí. Většina těchto osob nemá takové šance uplatnit se na trhu práce právě z důvodu nízké kvalifikace. Proto jim Oblastní charita Jihlava nabízí po úvodním motivačním kurzu účast v řemeslných rekvalifikačních kurzech a to buď v oboru truhlář, malíř nebo zahradník. Velký zájem byl o zahradnický kurz, do kterého začátkem září nastoupilo 7 účastníků, do malířského kurzu 6 osob a do truhlářského 5 osob. "Rekvalifikační kurzy neplní jen vzdělávací funkci, ale většina si v průběhu rekvalifikací osvojuje pracovní i sociální návyky - dodržovat stanovená pravidla, omluvit se v případě absence, do kurzu docházet včas a tak dále", zmiňuje Pavel Osoha. Na to reaguje i jeden z účastníků truhlářského kurzu: "I kdybych nenašel práci v oboru, to, co se tu naučím, využiji určitě i v osobním životě." 
 
Ve stejném období probíhalo zároveň další kolo aktivity - tzv. práce na zkoušku. Pět úspěšných absolventů rekvalifikací bylo v Charitě zaměstnáno na dobu dvou měsíců a pod dohledem lektorů rekvalifikací prováděli údržbářské práce. V rámci této aktivity pracovníci projektu navázali na spolupráci s odborem správy realit Magistrátu města Jihlava, kdy „údržbářská parta“, jak jim pracovníci projektu říkali, natírala pro město plot u dětského hřiště Na Stoupách a poté natírala vrata garáže v bývalém prostoru kasáren na Pístově. Protože dvě pracovnice údržbářské party vzešly ze zahradnického kurzu, pokračovala práce v údržbě záhonů růží před vstupem na Urgentní příjem Nemocnice Jihlava. 
 
"I když tato mládež dříve nikdy nepracovala, ani nevyrůstala v prostředí, kde by práce byla důležitou součástí života rodiny, chopili se těchto úkolů s vervou a odhodláním, které je až do konce jejich pracovního poměru neopustilo,“ dodává závěrem Pavel Osoha.