Ke komunikaci s občany Jihlava využívá Facebook

Město Jihlava spustila svoji oficiální stránku na síti Facebook. Najdete ji na adrese www.facebook.com/mesto.jihlava.

„Facebooková stránka města Jihlavy je dalším způsobem komunikace s veřejností. I my chceme využívat moderní sítě k budování vztahu města s lidmi, kteří o to projeví zájem třeba tím, že si stránku přidají mezi své oblíbené,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Stránka Jihlavy na Facebooku nekopíruje webové stránky města, nelze zde publikovat všechny informace, které „unese“ web. Na jihlavské facebookové stránce se budou objevovat novinky z radnice, pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce, zejména organizované městem nebo s podporou města, fotografie událostí, nebo se zde může diskutovat s radnicí, nebo mezi návštěvníky stránky.

Stránka se bude plnit postupně, na rozjezd jsou zde připraveny první fotogalerie a videa. „Návštěvníci nám mohou na úvod sdělit třeba to, co od stránky čekají a co by zde rádi nacházeli,“ vyzývá primátor Jaroslav Vymazal.

zdroj: ČTK