Již 165 tun starého textilu sebrala a vytřídila jihlavská Charita za rok a půl

Právě před rokem a půl, v říjnu 2012 zahájila Oblastní charita Jihlava provoz nové služby pro obyvatele Jihlavy a jejího okolí - sběr použitého šatstva, textilu a obuvi, jehož hlavním partnerem se stalo Statutární město Jihlava a jeho odbor životního prostředí.

"V roce 2013 bylo do sběrných nádob odloženo obyvateli Jihlavska neuvěřitelných 129 tun použitého textilu a obuvi, z toho 85 tun bylo vybráno přímo v krajském městě. V prvních dvou měsících roku 2014 jsme svezli a vytřídili v našem sběrném centru na Havaji (Žižkova 99, Jihlava) dalších 24 tun", uvádí vedoucí celého projektu Hana Fexová. Charita postupně rozšiřuje kontejnerový sběr textilu také na Žďársko, Havlíčkobrodsko a Dačicko. 
 
V současných dnech dochází ke kompletní obměně stávajících sběrných kontejnerů. S výjimkou dvou velkoobjemových oranžových kontejnerů, umístěných na parkovištích u nákupních center Tesco a Patrol stahuje Charita všechny malé oranžové kontejnery a nahrazuje je úplně novými modrými. Ty poskytl další partner projektu společnost .A.S.A. se kterou Charita podepsala nový kontrakt. "Pevně věříme, že spojení Charity se společnosti .A.S.A. jako ekonomicky silným obchodním partnerem, pomůže dále rozšiřovat síť sběrných míst a kvalitu námi poskytovaných služeb", dodává Fexová.
 
Celý projekt je postaven na čtyřech pilířích. Hlavním cílem zůstává zajištění potřeb oblečení a textilu ze strany potřebných. V tomto směru spolupracujeme především s azylovými domy, s referátem hmotné nouze Úřadu práce ČR a s dalšími sociálními službami, které Charita zajišťuje. Druhý cíl sleduje ekologické hledisko, projekt nabízí pomoc městům a obcím v účinné separaci odpadů. Třetí je služba občanům - nabídnout jim možnost smysluplně darovat nepotřebný textil. Poslední a čtvrtý cíl, který se Charita snaží naplnit je tvorba nových pracovních míst a možnost zaměstnat lidi ohrožené sociálním vyloučením, kteří jsou evidovaní na úřadech práce. V rámci projektu byla navázána též spolupráce s Probační a mediační službou, která umožňuje některým jejím klientům vykonávat trest obecně prospěšných prací. 
 
Více informací o sběru šatstva: http://jihlava.charita.cz/sber-osaceni/