Jihlavský zimní stadion už má základy

V listopadu zahájená stavba nového zimního stadionu se dostává do další etapy. Na místě se přestává bořit a odvážet, dodavatel naopak začal navážet materiály a stavět. „Zemní a bourací práce jsou téměř u konce, současně jsme mohli začít se základovou deskou, v sousedním objektu, který po rekonstrukci bude součástí nového areálu, začnou vyzdívky nových konstrukcí,“ popsal na místě stavbyvedoucí Pavel Podolský.

Základová deska, která je momentálně nalita asi z jedné třetiny, už dává jasnou představu o tom, jak hluboko bude podzemní parkoviště pod ledovou plochou stadionu. Z „díry“ staveniště se nyní nabízí netradiční výhled, resp. podhled na okolní domy a park. Stavbu si při příležitosti kontrolního dne prohlédl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a náměstek primátora Petr Pospíchal.

Staveniště veřejného sportoviště pro lední sporty - vedlejší haly zimního stadionu v Tyršově ulici bylo formálně předáno dodavateli 11. listopadu 2011 v 11 hodin. Hala by měla stát do osmnácti měsíců od začátku stavby, výběrovým řízením vysoutěžená cena je 178.834.120,- Kč bez DPH, Jihlava na akci čerpá dotaci z ROP Jihovýchod 92,5 procenta způsobilých výdajů. Stavbu dodává firma Podzimek a synové a firma Metrostav.

zdroj: ČTK