Jihlavský nízkoprahový klub Vrakbar získal „Časovanou botu“ za práci s mládeží

Nízkoprahový klub Vrakbar, který se v Jihlavě věnuje mladým lidem již celých 15 let, získal ocenění od České asociace streetwork za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb.  

Oceněním tato služba provozovaná Oblastní charitou Jihlava získala punc nejlepšího pracovního týmu v oblasti nízkoprahových programů v r. 2012. 
 
Tým klubu Vrakbar v roce 2012 uskutečnil celou řadu významných počinů prohlubujících kontakt a navázání důvěry mezi pracovníky a uživateli služby. Nabídl klientům mnoho podnětů, jak se zapojit do témat, která pro mladé lidi jsou aktuální a mohou se v daných aktivitách především sami realizovat. 
 
Pracovníci Vrakbaru se také podíleli na vzniku nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč a svoji činnost v terénní práci rozšířil i na obec Kostelec. V Kostelci bylo „detašované pracoviště“ otevřeno v květnu tohoto roku.
 
Posláním Vrakbaru je pomáhat mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.