Jihlavská Charita s pelhřimovskou Charitou navázala spolupráci ve sběru textilu

V říjnu 2012 zahájila Oblastní charita Jihlava provoz nové služby pro obyvatele Jihlavy a jejího okolí - sběr použitého šatstva, textilu a obuvi. Nyní sběr šatstva rozšiřuje také na Pelhřimovsko.

„Od začátku projektu do dubna 2014 bylo do sběrných nádob odloženo obyvateli Jihlavska více než 190  tun použitého textilu a obuvi," uvádí vedoucí celého projektu Hana Fexová. Oblastní charita Jihlava postupně rozšiřuje kontejnerový sběr textilu také na Žďársko, Havlíčkobrodsko, Dačicko a Pelhřimovsko.
 
Oblastní charity Jihlava a Pelhřimov se domluvili na spolupráci při sběru textilu od května letošního roku. „Na území Oblastní charity Pelhřimov postupně rozmisťujeme modré kontejnery na sběr ošacení - například do obcí Vyskytná u  Pelhřimova, Dušejov, Opatov a Šimanov. Do nich je možné odkládat použité oblečení, obuv či hračky,“ říká H. Fexová. „Zároveň je možné tyto věci darovat a donést přímo do sídla Oblastní charity v Pelhřimově, či do sběrného místa v Jihlavě na Žižkově ulici. Tyto dary slouží primárně pro sociálně potřebné občany, čímž se lišíme od komerčního sběru textilu soukromých firem,“ doplňuje informaci Fexová.
 
Celý projekt je postaven na čtyřech pilířích. Hlavním cílem zůstává zajištění potřeb oblečení a textilu ze strany potřebných. V tomto směru spolupracujeme především s azylovými domy, s referátem hmotné nouze Úřadu práce ČR a s dalšími sociálními službami, které Charita zajišťuje. Druhý cíl sleduje ekologické hledisko, projekt nabízí pomoc městům a obcím v účinné separaci odpadů. Třetí je služba občanům - nabídnout jim možnost smysluplně darovat nepotřebný textil. Poslední a čtvrtý cíl, který se Charita snaží naplnit je tvorba nových pracovních míst a možnost zaměstnat lidi ohrožené sociálním vyloučením, kteří jsou evidovaní na úřadech práce. V rámci projektu byla navázána též spolupráce s Probační a mediační službou, která umožňuje některým jejím klientům vykonávat trest obecně prospěšných prací. 
 
Více informací o sběru šatstva: http://jihlava.charita.cz/sber-osaceni/