Hledá se 55 ředitelů škol

Rada Kraje Vysočina vyhlásila 55 konkurzů na pozice ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Konkurzy jsou vyhlášeny v souvislosti s novelou školského zákona, která zavádí šestileté funkční období pro ředitele škol a školských zařízení.

Dle této novely všem ředitelům škol a školských zařízení, kteří byli k 1. lednu 2012 ve funkci déle než šest let, končí jejich funkční období 31. července 2012. Další konkurzy přijdou na řadu v následujících letech, neboť na konci července 2014 podle novely skončí funkční období ředitelům, kteří jsou ve funkci v současné době méně než tři roky.

„Zákon dává možnost zřizovatelům lépe koordinovat situaci ve vlastních příspěvkových organizacích. Je však důležité říci, že ředitelé, kteří mají prokazatelné manažerské zkušenosti a organizace pod jejich vedením dobře funguje a mají dostatek energie a předpokladů jak svěřenou organizaci vést, by měli touto prověrkou bez problému projít a vrátit se zpět na svoji pozici,“ upozorňuje Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina s dodatkem, že nové konkurzy zajistí kvalitnější vedení. Rozhodnutí o konání konkurzu bude pro každou školu stejné, a tedy spravedlivé.

Výběrová řízení, resp. jejich výsledky, by měly být známé do konce dubna. Školy by tak nový školní rok započaly pod novým nebo staronovým vedením. „Práce všech ředitelů krajských školských zařízení si velice vážíme a konkurzy nejsou projevem nedůvěry,“ doplňuje hejtman Jiří Běhounek. Od 19. března budou po dobu šesti týdnů denně na krajském úřadě v Jihlavě probíhat dva konkurzy, což bude samo o sobě představovat vysokou administrativní zátěž, a to nejen pro vyhlašovatele – tedy Kraj Vysočina a jeho zástupce, ale například i pro Českou školní inspekci, která musí mít u každého konkurzu svého zástupce. Stejně jako kraj mohou novelou nastavený systém zavedení funkčních období využít i ostatní zřizovatelé.

Kraj Vysočina zřizuje celkem 79 školských zařízení, v nastávajících třech měsících dojde v 55 z nich k výběrovému řízení na pozicích ředitelů, což představuje 70 % procent.

zdroj: ČTK