Druhé největší podzemí v ČR je jihlavské

Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 13. století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobků.

Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 13. století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobků. V nejhlubším místě vede trasa 18 metrů pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.

Jihlavské podzemí je druhou největší sítí podzemních chodeb na území České republiky, hned po Znojemském podzemí. Celková délka činí 25 km. Za třicetileté války, jedna z chodeb vedoucích až za hradby města, sloužila jako úniková. Vstup do podzemních prostor je realizován v objektu knihovny Hluboká 1.

Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích. Nacházejí se téměř pod všemi objekty historického jádra města. Středem podlahy byl v minulosti veden odtokový žlábek, který odváděl veškerou podzemní vodu, gravitačně mimo podzemní chodby, kde se kumulovala v jímkách hloubených v podlahách níže položených podzemních chodeb. Potom byla dále využívána. Podzemní prostory byly odvětrávány ventilačními šachtami vedoucími z podzemí na povrch. Na mnoha místech lze podzemními chodbami dojít k podzemním studnám. Za německé okupace byla potom část chodeb upravena jako protiletecké kryty. V roce 1978 zde byla amatérskými speleology objevena tzv. "svítící chodba". Stěny chodby jsou pokryty bělavým povlakem, který po předchozím nasvícení zelenkavě světélkuje. Chodba se nachází asi 11 metrů pod povrchem země, široká je 2,1 m, vysoká 2,9 m a je největší raritou a záhadou jihlavského podzemí.

Sdružení Georgii Agricola, které o jihlavské podzemí pečuje, bylo založeno v roce 1999 jako organizace na záchranu pozůstatků středověké těžební činnosti v okolí města Jihlavy. V následujících letech rozšířilo svoji činnost o další aktivity – realizaci naučných stezek, čištění a průzkum podzemních prostor s pořízením celkové dokumentace.

http://www.agricola.cz/