Dobrovolníci jihlavské Charity vyrazí do ulic Březinek, aby podpořili péči o nemocné v Jihlavě

V dubnu vyjdou do ulic sídliště Březinova a Na Kopci v Jihlavě dobrovolníci Oblastní charity Jihlava. Poznáte je podle červených triček s logem Charity. Záměrem je podpora dvou charitních služeb: Charitní ošetřovatelské služby a Bárky – charitní domácí hospicové péče.

Se svolením majitelů Obchodního centra Březinky bude 7. a 15. dubna přistaven informační charitní stánek na náměstíčku centra. Dobrovolníci zde budou kolemjdoucím rozdávat propagační zápalky a nabízet informační materiály o službách Oblastní charity Jihlava.
 
Jiní charitní dobrovolníci budou zároveň v průběhu 3 týdnů v dubnu roznášet letáky do schránek obyvatel „Březinek“ s informacemi o dvou zmíněných službách Oblastní charity Jihlava a o možnostech jejich podpory.
 
O jaké služby Charity se bude jednat?
 
Charitní ošetřovatelská služba se snaží umožnit dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Ošetřovatelská služba je předepisována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou. 
 
Bárka – Charitní domácí hospicová péče chce prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.
 
Podpora těchto dvou služeb je hlavním záměrem celé kampaně. „Chceme kampaní upozornit jihlavské občany, že Charita je zde pro ně a zároveň nabídnout služby, kterých by v případě potřeby mohli využít,“ říká Zdeněk Kousal, fundraiser jihlavské Charity. „Zároveň chceme obyvatele Březinek vyzvat k podpoře Charity a jejích služeb. „Jednotlivců, kteří podporují naše služby, ubývá. Přitom jsou základem databáze a stability dárců neziskové organizace,“ doplňuje Z. Kousal.
 
V rámci kampaně proběhne také v úterý 22. dubna od 16.00 hodin beseda s pracovníky Bárky – domácí hospicové péče s názvem „Jak a proč pečovat o nevyléčitelně nemocného, umírajícího v domácím prostředí“ v kavárně Cafe Redenzvous v Obchodním centru Březinky.