Díky koláčům budeme mít na pomůcky

Minulý týden ve čtvrtek se na Masarykově náměstí v Jihlavě objevil stánek Domácí hospicové péče Bárka, kterou provozuje Oblastní charita Jihlava. Prodávali se tu koláče a kolemjdoucí měli možnost získat informace o možnostech péče o nevyléčitelně nemocné, kterou Bárka poskytuje.

„Akce Koláč pro Bárku je nejen sbírková akce, ale také osvětová. Chceme, aby se lidem dostalo do povědomí to, že je možné s pomocí naší péče dochovat nemocného v posledních chvílích jeho života v domácím prostředí,“ říká Terezie Málková z Bárky. Za prodané koláče Bárka utržila pěkných 8 324 Kč. „Lidé nám mnohdy darovali i více než 30 Kč za koláč. Za to jim velmi děkujeme. Částka postačí tak akorát na zakoupení dvou toaletních židlí, na něž jsme letos chtěli výtěžek použít. Tyto židle budeme půjčovat do domácností nevyléčitelně nemocných,“ dodává Málková.

Velké poděkování patří všem dárcům i dobrovolníkům, kteří s akcí pomohli a zejména pekařství David, které bylo hlavní sponzorem akce. Na akci Koláč pro Bárku konající se vždy u příležitosti světového dne paliativní péče, se můžeme těšit i příští rok na podzim.