Další mateřská škola v Jihlavě

Od začátku školního roku Jihlava zvýšila kapacitu mateřských škol o 125 míst. Od září zástupci jihlavské radnice už potřetí otvírali nové třídy mateřinky, tentokrát v ulici Na Stoupách, kde školka dostala název Pohádka. 

Dvě třídy s kapacitou 50 míst vznikly přebudováním prostor v internátu, děti mají k dispozici areál volejbalového hřiště s umělým povrchem a hracími prvky v zahradě sousední obchodní akademie. Stravu dětem zajišťuje jídelna, která je součástí objektu.

Snímky z průběhu přestavby naleznete zde: http://www.msdemlova.cz/materska-skola-pohadka.html
 
„Kromě dvou nových tříd mateřinky Na Stoupách je od září otevřena jedna nová třída pro pětadvacet dětí v budově ZŠ Kollárova, dalších pět desítek dětí začalo během od začátku listopadu navštěvovat nové třídy v MŠ Antonínův Důl,“ zrekapituloval nově otevřené třídy primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.
 
„Dalších padesát míst vzniká v Jarní ulici, kde se intenzivně pracuje na rekonstrukci a rozšíření stávající mateřinky. V tomto školním roce město vytvoří celkem nových 175 míst,“ uvedl náměstek primátora pro oblast školství Rudolf Chloupek s dodatkem, že zastupitelé už uvolnili dalších 47 milionů korun na rozšíření MŠ Resslova, která by měla nabídnout dalších padesát míst v úvodu příštího školního roku.
 
Radnice zodpovědně reaguje na vysoké požadavky umístění dětí v předškolním zařízení. Za tento školní rok Jihlava investuje do navýšení kapacit cca 40 milionů korun. „Opustili jsme původní záměr budovat školky na zelené louce. Jako vhodnější se ukázalo opravovat a rozšiřovat stávající zařízení. Dříve nebo později by rekonstrukce stejně potřebovala, navíc disponují zázemím a zkušeným personálem, který nemusíme nově hledat,“ přiblížil postupy radnice primátor Jaroslav Vymazal.
 
„V příštím školním roce chceme připravit celou stovku nových míst nástavbou budovy základní školy Nad Plovárnou. V záloze je vytvoření 70 míst v Heleníně,“ dodal k výhledům města v oblasti mateřských škol náměstek Rudolf Chloupek.