Charita žádá možné dárce o příspěvek na antidekubitní matrace pro nemocné

Jednou z historicky prvních služeb Oblastní charity Jihlava je domácí péče v rodinách, kterou zajišťují odborné zdravotní sestry. Součástí služby je i zapůjčování pomůcek, jež umožňují kvalitní péči o nemocné v domácím prostředí. V současné době na některé pomůcky nezbývají peníze, proto se Charita obrací s prosbou na dárce.

„Jedni z těch, o které se staráme, jsou senioři nebo nemocní lidé. Těmto lidem nejsme schopni vrátit mládí či úplné zdraví, ale charitní zdravotní sestry pomáhají zdravotním zákrokem, či trpělivým vlídným slovem ulehčit seniorům jejich mnohdy nelehkou situaci,“ říká Alena Hawerlandová, vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby (domácí péče).
 
Základním posláním domácí péče při Oblastní charitě Jihlava je co největšímu počtu dlouhodobě nemocných lidí umožnit období nemoci či stáří prožít důstojně ve svém domově a mezi blízkými lidmi. Tato péče umožňuje oddálit případný odchod do LDN nebo domova důchodců.
 
„Pravidelná návštěva zdravotní sestry v rodinách nemocných lidí nestačí, pokud v domácnostech nejsou vytvořeny podmínky pro péči. Snažíme se tedy nabízet rodinám např. zapůjčení speciálních polohovacích lůžek, různých pomůcek pro usnadnění pohybu nemocného či hygieny,“ dodává A. Hawerlandová. „Jedna z důležitých pomůcek, kterou bychom rádi pro naše pacienty pořídili, jsou antidekubitní matrace (prevence proleženin u ležících pacientů), jejichž cena se pohybuje kolem 10 000 Kč. V současné době bychom využili až 5 takových matrací,“ vysvětluje dále vrchní sestra.
 
Oblastní charita Jihlava má svého pracovníka – fundraisera, který má na starosti komunikaci s dárci. Fundraiser Zdeněk Kousal v těchto dnech obesílá potenciální dárce z podnikatelského sektoru, s prosbou o dar na antidekubitní matrace.
 
„V současné době, kdy se musí nutně zakoupit osobní automobil pro zdravotní sestry, na antidekubitní lehátka nemáme a v rozpočtu volné zdroje na tento rok nejsou. Proto se obracíme s prosbou na veřejnost a podnikatelský sektor. Prozatím se díky dárcům podařilo zajistit v plné míře naše sociální služby a za tyto dary jsme moc vděčni,“ říká Z. Kousal. 
 
Možná je pro někoho překvapující, proč v období po Tříkrálové sbírce, Charita vyzývá občany o další příspěvky na pomoc potřebným. Tříkrálová sbírka oslovuje tak zvané drobné dárce o podporu služeb Charity potřebným. Další formou podpory Charity je firemní dárcovství, kdy podnikatelé či firmy mohou podpořit větší finanční částkou konkrétní záměr. Charita Jihlava své dárce bere jako partnery, kteří jsou nezbytnou součástí organizace a podílí se na jejím rozvoji a na kvalitním poskytování služeb.
 
zdroj: ČTK