Charita sbírá plastová víčka pro své klienty, sbírku podpoří i ICOM transport a. s.

Odlehčovací služba Adapta Jihlava při Oblastní charitě Jihlava se věnuje lidem s postižením. Na jaře tohoto roku se pracovníci služby rozhodli zahájit sbírku víček pro své klienty. Rádi by za nasbíraná víčka dopřáli svým klientům rehabilitační pobyt. Ke sběru víček se od září připojí také společnost ICOM transport a. s.

Sběr plastových víček se v posledních letech stal velmi rozšířenou a oblíbenou aktivitou dobročinných organizací i jednotlivců. V nedávné době se i sami uživatelé Adapty zapojili do sběru víček pro Lukáška, a nemalou měrou přispěli k tomu, že si Lukášek mohl pořídit nový invalidní vozík.
 
Nyní může veřejnost, školy, firmy atd. pomoci se sběrem víček právě pro uživatele Adapty, kterým, pokud se zadaří nasbírat velké množství víček, bude uhrazen rehabilitační pobyt.
 
„Rehabilitační pobyt nabídne našim uživatelům činnosti, které je baví, obnovují a rozvíjejí jejich tělesné i duševní schopnosti,“ objasňuje smysl rehabilitačního pobytu Jana Nagyová, vedoucí Adapty. „V rámci pobytu mohou objevit nové možnosti, jak smysluplně trávit volný čas, poznat nové kamarády a zdokonalit se v dovednostech a schopnostech,“ doplňuje J. Nagyová.
 
Sběrným místem víček je přímo sídlo Adapty Jihlava (ulice Chlumova 3). Sbírka probíhá po celém Jihlavsku, ale také například i ve školách na Telčsku a v pečovatelských domech spadajících pod jihlavskou Charitu.
 
„Oslovujeme také firmy a společnosti, které by nám mohli se sbírkou pomoci. Například ICOM transport a. s. nám přislíbil spolupráci. Sběr by se tak díky autobusům od září rozšířil na celou Vysočinu,“ říká Nagyová. „Velmi si vážíme vstřícnosti společnosti ICOM transport. Jsme vděční, že prostřednictvím umístění sběrných sáčků v autobusech může naše sbírka nabýt větších rozměrů a možností, jak získat co nejvíce víček pro dobrou věc,“ vyjadřuje svůj dík Nagyová.
 
Sami uživatelé Adapty již nyní třídí nasbíraná víčka podle barev. Důvodem je vyšší výkupní cena vytříděných víček. „Při třídění si klienti procvičují jemnou motoriku a zároveň v rámci smyslové výchovy rozlišují a poznávají barvy.“ dodává J. Nagyová.
 
„Ti, kteří se rozhodnou zapojit do sběru víček, je mohou zatím shromažďovat ve svých domácnostech nebo na pracovištích a po domluvě je mohou v pytlích dopravit k nám,“ informuje Jana Nagyová o možnostech předání nasbíraných víček. Kontakty naleznete na webu www.jihlava.charita.cz