Charita Jihlava ocenila „Dobrocha“ pro rok 2013

Oblastní charita Jihlava ocenila dobrovolníky za jejich celoroční nezištnou službu druhým. Tradiční akce „Dobroch“ se konala 11. prosince jihlavském Chilli Cafe-baru.

„Dobroch je akcí, kterou jsme pořádali již podeváté  při příležitosti mezinárodního dne dobrovolnictví. Chceme tím vyjádřit naši vděčnost dobrovolníkům. Dobrovolníci pod naším centrem pracují v jednotlivých službách jihlavské Charity, ale také v jiných organizacích v Jihlavě, např. Život 90, v Domově pro seniory Stříbrné terasy, v Nemocnici Jihlava ad., “ říká Roman Mezlík, vedoucí dobrovolnického centra.
 
Slavnostního předávání výročních cen dobrovolníků se zúčastnil také primátor Ing. Jaroslav Vymazal a vedoucí odboru sociálních věcí Kraje Vysočina Jiří Bína. Oba ve svých promluvách hodnotili dobrovolnictví jako důležitý prvek sociálních i zdravotních služeb. Ocenili i to, že trend dobrovolné služby potřebným se na Vysočině neustále rozšiřuje a nabývá na významu.
 
Letošním „Dobrochem“ se stal pan Jaromír Srp, kterému byl zprostředkován skrze sociální pracovnice odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy kontakt s osamělou osobou. Jedná se o sedmdesátiletého pána, který je upoutaný po amputaci dolní končetiny na invalidní vozík, je ochrnutý na jednu horní končetinu a má sníženou schopnost vyjadřování.
 
„Vždycky mě potěší, když potkám v životě člověka, který i přes uspěchanou dobu nemyslí jenom na sebe a je ochoten obětovat svůj volný čas a energii pro druhého.“, říká Hana Freyová, sociální pracovnice Odboru sociálních věcí. „Pan Srp se prakticky denně věnuje seniorovi, který ztratil kontakt se svou rodinou a je tak odkázán pouze na pomoc okolí. Veškerou svou činnost pan Srp vykonává bez finančního ohodnocení, zajímá se a pomáhá klientovi i ve věcech osobních a doslova bojuje za jeho práva a ochraňuje ho před nepoctivými ,kamarády´. Kdykoliv klienta, v rámci své činnosti navštívím, slyším na adresu dobrovolníka slova: ,Nemohla jste mi vybrat lepšího člověka.´ S tímto vyjádřením se náš odbor sociálních věcí plně ztotožňuje,“ doplňuje Freyová.
 
Další oceněnou byla Markéta Dvořáková, dobrovolnice z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč a Lenka Puchnerová z Klubíčka Jihlava, sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi při Oblastní charitě Jihlava.
 
Kulturní program akce Dobroch zajistily skupiny Preston a Můj milý Deníčku. Akce byla určena i pro veřejnost a volnou zábavou končila v nočních hodinách.