Charita Jihlava nabízí pomoc nezaměstnaným nad 50 let v rámci MOSTu 50

Na konci dubna se otevírá další běh projektu MOST 50 zaměřeného na pomoc nezaměstnaným osobám starším 50 let žijícím na Vysočině. Pro účastníky je připraven ucelený program, v jehož rámci je jim věnována cílená podpora, a to podle jejich individuálních potřeb.

Projekt je realizován Oblastní charitou Jihlava a financován je z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
 
Aktivity, které poradce s účastníkem naznají pro dotyčného přínosnými, jsou provázány a podpora je dlouhodobá, až půlroční. Základním prvkem je skupinové a individuální poradenství ve zmiňovaném dlouhodobém cyklu, které jsou doplněny o modul rozvoje schopností pro uplatnění na trhu práce, sloužící k rozvoji tzv. měkkých dovedností (mezi něž patří například schopnost sebeprezentace, správná komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, využívání efektivních cest vyhledávání zaměstnání, zvládání náročných životních situací apod.). Pro účastníky je připraven též desetidenní modul počítačových dovedností či cílené rekvalifikace, určené především pro osoby se základním vzděláním nebo jejichž původní profese již nenabízí pracovní uplatnění. Důležitou součástí programu je zprostředkování zaměstnání, jehož smyslem je aktivně doprovodit účastníky procesem hledání nového zaměstnání, a pracovní klub k pravidelným skupinovým setkáváním účastníků sloužící k vzájemné podpoře, sdílení zkušeností a vyhledávání aktuálních nabídek na trhu práce či možností vzdělávání. Vedle toho bude v rámci projektu pro účastníky vytvořeno 10 nových pracovních míst s dobou udržitelnosti minimálně 6 měsíců. 
 
Veškeré aktivity projektu MOST 50 probíhají v jihlavském centru sociálních služeb Mahenka, kde nás můžete kontaktovat v případě vašeho zájmu či jakýchkoli vašich dotazů.