Centrum U Větrníku - Už 15 let se podílíme na ochraně veřejného zdraví v Kraji Vysočina

Centrum U Větrníku, neboli „Káčko“ při Oblastní charitě Jihlava slaví 15 let od svého vzniku. Jihlavské „Káčko“ je kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí na nelegálních nealkoholových drogách a pro osoby blízké. Denně pracovníci obslouží v kontaktním centru a v terénu asi 17 závislých. 

Posláním služby Centra U Větrníku je minimalizace potencionálních rizik a škod, které uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti v Kraji Vysočina mohou v důsledku užívání nelegálních nealkoholových drog nastat, a tím se podílet na ochraně veřejného zdraví.
 
V současné době jsou v Centru U Větrníku poskytovány kvalitní, komplexní a odborné sociální služby v oblasti sekundární a terciární protidrogové prevence. „Většina našich klientů jsou osoby užívající nitrožilně pervitin. Základem naší služby je proto samozřejmě výměnný program, to znamená, že za přinesené použité injekční stříkačky, které nám dají (a my pak zajišťujeme bezpečnou likvidaci), dostávají sterilní materiál – stříkačky, dezinfekci, filtry apod. Ale zdaleka to není to jediné, co u nás mohou „dostat“. Důležitou službou je orientační testování na infekční choroby (HIV, žloutenka typu C, syfilis). Snažíme se motivovat klienty k pravidelnému testování jednou za půl roku. To samozřejmě znamená také pravidelnou individuální práci s klientem, která mimo jiné zahrnuje zdravotní a sociální poradenství, nezřídka i snahu motivovat klienty ke změně životního stylu, což se někdy i daří a klienti odcházejí do léčby. Ti, kteří nemají žádné zázemí, rádi využívají služeb v rámci kontaktní místnosti - uvaří si kávu nebo čaj, osprchují se, vyperou a usuší si prádlo. Mají také přístup na internet, přečtou si denní tisk. Pro některé jsme takovým malým ostrůvkem tepla a bezpečí.“ popisuje službu „Káčka“ Zuzana Pokorná, vedoucí služby. 
 
„Naše služby jsou ale také určeny osobám blízkým, tedy těm, kteří si nevědí rady se závislostí někoho ve svém okolí a potřebují se poradit. Součástí našich služeb je i přednášková činnost pro školy a spolupracující organizace,“ dodává Zuzana Pokorná.
 
„Kdo si neprošel závislostí, tak úplně nepochopí, co se ve mně opravdu odehrává. Možná proto to odsuzuje,“ říká bývalý klient „Káčka“, který kdysi dostal do rukou zápalky s kontaktem na Centrum U Větrníku – na jedny z mála lidí, kteří se k němu, coby závislému, neotočili zády, ale pomohli mu vrátit naději a důstojnost do života. 
 
Vysokou odbornost služeb Centra U Větrníku dokládá opakované udělení Certifikátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro kontaktní a poradenské služby a pro terénní programy.
 
Něco málo z historie jihlavského „Káčka“
 
Historie jedné ze služeb Oblastní charity Jihlava - Centra U Větrníku - začíná na podzim roku 1998. Tehdy Charita získala od Magistrátu města Jihlavy do pronájmu pro službu vhodně situovaný dům (U Větrníku 17). Po zrekonstruování jedné čtvrtiny domu (kontaktní místnost, kancelář a sociální zařízení) bylo dne 8. 2. 1999 slavnostně otevřeno Centrum U Větrníku, které tři dny v týdnu nabízelo klientům závislým na nelegálních drogách především služby Harm Reduction (tj. přístupy, které vedou ke snižování či minimalizaci poškození drogami u osob, které užívají drogy).
 
„V listopadu r. 1999 jsme získali do pronájmu budovu celou na dobu určitou (10 let) za symbolickou částku nájemného. Tím mohla rekonstrukce pokračovat ve zbývajících prostorách budovy,“ říká Marek Holemář, zástupce ředitele pro služby sociální prevence, který byl vedoucím Centra U Větrníku v letech 2003 až 2006. „Z důvodů praktické potřeby se ukázala nutnost rozšířit provoz centra nejen v kontaktních hodinách, ale i v nabídce služeb. Z toho vyplývalo rozšíření personální, materiálové a prostorové kapacity,“ doplňuje M. Holemář.
 
Celková rekonstrukce domu, která skončila v červenci 2001, umožnila postupné rozšiřování nabídky služeb až po dnešní podobu.
 
Pozvání na den otevřených dveří
 
Pracovníci Centra U Větrníku zvou veřejnost na den otevřených dveří 25. 2. 2014 od 12.00 do 17.00 hodin, chtějí tak umožnit nejen nahlédnout do historie jihlavského „Káčka“, ale poznat i jeho dnešní podobu. Věřte, že za těch patnáct uplynulých let se toho hodně změnilo.