Bárka uspořádala adventní zastavení s pozůstalými

Domácí hospicová péče Bárka při Oblastní charitě Jihlava uspořádala pro blízké zemřelých klientů adventní den vzpomínek. 

„Dny vzpomínek pořádáme již tradičně pro rodiny našich klientů čtyřikrát do roka. Je to příležitost k setkání se, vzájemnému povzbuzení a zavzpomínání na lidi, kteří už mezi námi nejsou a o něž rodiny do poslední chvíle pečovaly s pomocí našeho týmu hospicové péče v domácím prostředí,“ říká Ludmila Novotná, psychoterapeutka z týmu Bárky. 

Adventní vzpomínkový den byl zpříjemněn vystoupením malých dobrovolníků, kteří předvedli své dovednosti – zahráli na klávesy, flétnu a zazpívali. Zároveň také vyrobili pro hosty drobné dárky v podobě vánočních ozdob z ořechových skořápek. 
 
„Na toto setkání přišlo zatím dosud nejvíce hostů. Jsme rádi, že dny vzpomínek mají smysl a blízcí našich klientů odsud odcházejí s úsměvem a povzbuzením. Pro členy týmu je to odměnou a ujištěním o důležitosti a smyslu naší práce.,“ dodává Ludmila Novotná. 
 
Posláním Domácí hospicové péče Bárka je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.