Zemědělci přišli o kukuřici, a to díky bobrovi

Za posledních devět let vyčíslili rybáři z Vysočiny škody způsobené zákonem chráněnými živočichy na více než 21 milionů korun. Škody o kterých je řeč jdou na vrub vydře říční, kormoránu velkému a v posledním roce také bobrovi evropskému.

"Za rok 2011 byla poskytnuta náhrada škody celkem 66 žadatelům ve výši 2,9 miliónu korun. 52% připravených náhrad je určeno na zmírnění dopadů škod po vydře říční," uvedl Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.

V roce 2011 byla poprvé nahlášena také bilance za škody způsobené bobrem evropským. „Žádost z Třebíčska se týkala škod na kukuřici, která nemohla být sklízena z důvodu zatopení pozemku vodou v důsledku činnosti bobra,“ uvedl konkrétní případ Zdeněk Ryšavý.

Nejvyšší náhrady vyplacené poškozeným subjektům eviduje Kraj Vysočina v roce 2010, kdy částka překročila 3,1 miliónu korun. Nejvíce případů bylo řešeno v roce 2007, kdy náhradu získalo 94 hospodářů. „V posledních letech je celková výše poskytnuté náhrady školdy přibližně stejná, ročně žádá přibližně 70 poškozených subjektů v celkový výši do tří milionů korun,“ shrnula Martina Kratochvílová z krajského odboru životního prostředí.

Náhrady za hodování zvláště chráněných živočichů se na Vysočině od roku 2003 více než ztrojnásobily. Náhrady škod proplácí poškozeným subjektům prostřednictvím krajů stát. Zákon o náhradách škold má alespoň z části zmírnit konflikt mezi zájmy ochránců přírody a vlastníků pozemků, rybníků a domácích zvířat.

zdroj: ČTK