Za zaplacený odpad dostanete pytel kompostu

Kdo je z Jihlavy a potřebuje kompost, může si ušetřit výdaje - dostane jej zdarma. Stačí mít uhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu za rok 2011. Každý Jihlavák si pak může vyzvednout jeden pytel kompostu, to je asi 15 kg.

Důležité je mít doklad o zaplacení - ústřižek složenky. Pokud už ho nemáte, nebo jste platili bankovním převodem, můžete si na ekonomickém odboru Magistrátu města Jihlavy vyzvednout potvrzení o zaplacení (vchod z Hluboké ulice, II. patro, kancelář 105). Obsluha sběrného dvora společnosti SMJ na Havlíčkově ulici vám pak vydá patřičné množství kompostu, který je balený v pytlích po asi 15 kilogramech. Akce bude trvat po celý měsíc duben.

Iniciátorem akce je primátor Jaroslav Vymazal. „Je to malé poděkování těm, kteří uhradili poplatek za svoz odpadu, případně to může být malé pobídnutí pro ty, kteří zapomněli. Myslím, že by na začátku zahrádkářské sezony ledaskomu trocha kompostu mohla přijít vhod,“ řekl Jaroslav Vymazal s dovětkem, že by se akce měla opakovat i v roce 2013. Akce je také připomínkou toho, že Jihlava je schopna nakládat s biologicky rozložitelnými odpady, disponuje moderní kompostárnou. Tu provozuje a akci sponzorsky zajišťuje společnost Služby města Jihlavy s.r.o. (v majetku města).

Kompost vzniká v kompostárně v Jihlavě - Henčově, kde se zpracovává biologicky rozložitelný odpad - posečená tráva, seno, listí, piliny, hobliny, odřezky, dřevěné obaly, větve stromů, stromy do 20 cm, dřevo z komunální sféry a živností apod. Mícháním, mechanickým překopáváním a sledováním procesu rozkladu vzniká kompost použitelný při údržbě zelených ploch a výsadbě zeleně. Kompost je zaregistrovaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Provozní doba sběrného dvora Služeb města Jihlavy:

podělí – pátek: 6,00 - 19,00 hod., sobota: 7,30 - 12,00 hod.

Roční poplatek za svoz komunálního odpadu v Jihlavě je 500 korun na osobu, předpis pro rok 2011 za místní poplatek za svoz komunálního odpadu byl cca 23 milionů korun. Celkově ročně město Jihlava za nakládání s odpady - nejen za svoz, ale i provoz sběrných dvorů, vývozu košů, tříděný odpad, mobilní svoz apod. uhradí cca 37 milionů korun. Občané městu dluží za svoz odpadů cca 9 milionů korun – částka se denně mění, protože lidé hradí dluh průběžně.

zdroj: ČTK