Tradiční „koláče pro Bárku“ budou opět k dostání na náměstí

Charitativní a osvětová akce s názvem „Koláč pro Bárku“ bude již tradičně probíhat na Masarykově náměstí v Jihlavě ve čtvrtek 11. října 2012. Koláč pořádá Domácí hospicová péče Bárka, jeden z projektů Oblastní charity Jihlava, pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Po celý den bude možné zakoupit si výborné koláče, sponzorsky napečené pekařstvím David z Dolní Cerekve. Částkou 30 Kč za koláč budou moci lidé podpořit službu charitní domácí hospicové péče. Za letošní výtěžek z akce budou zakoupeny toaletní židle pro nevyléčitelně nemocné klienty Bárky.

„Naši pacienti mají jedno společné přání – poslední dny svého života prožít doma mezi svými blízkými. Bárka se jim toto přání snaží spolu s příbuznými nemocného splnit. Péči o těžce nemocné v domácím prostředí umožňují a ulehčují pomůcky jako jsou polohovací postele, vozíky, pomůcky pro hygienu apod. Proto jsme vděční za každý dar, díky kterému můžeme rozšířit půjčovnu pomůcek pro naše pacienty,“ říká Jana Sochorová, koordinátorka Domácí hospicové péče Bárka.
 
Ve stánku budou přítomní pracovníci domácí hospicová péče, kteří budou kromě prodeje koláčů připraveni také odpovídat lidem na otázky po možnostech péče o nevyléčitelně nemocné na Jihlavsku. 
 
Akce se koná u příležitosti světového dne hospicová a paliativní péče.