ČESKÁ REPRODUKČNÍ MEDICÍNA PATŘÍ KE SVĚTOVÉ ŠPIČCE

Česká republika patří v oblasti reprodukční medicíny mezi světovou špičku. Svědčí o tom vysoký počet specializovaných pracovišť, která k nám ročně přivádí i velké množství párů se zájmem o asistovanou reprodukci ze zahraničí. Prestiž a uznání v tomto oboru si čeští odborníci vybudovali zejména díky stabilně vysoké úrovni poskytované péče, úspěšnosti léčby i participaci na celosvětovém výzkumu. Díky němu mají české páry navíc možnost zapojit se do probíhajících studií, dostat se k nejmodernějším postupům mezi prvními, případně absolvovat léčbu zdarma.

Na celosvětové konferenci Americké společnosti pro reprodukční medicínu (ASRM), která se konala na podzim minulého roku v Denveru, převzala ocenění vedoucí lékařka týmu odborníků pražského centra asistované reprodukce IVF CUBE MUDr. Hana Višňová. Prestižní uznání získala a výzkumnou studii týkající se léčby poruch plodnosti a in vitro fertilizace (IVF), do které se specialisté této kliniky zapojili v lednu minulého roku. Dnes je testovaná medikace v závěrečné studijní fázi před jejím případným uvedením na trh. Dosavadní výsledky výzkumu ukazují, že díky nové medikaci dojde k významnému nárůstu úspěšnosti (míra potvrzených těhotenství) IVF terapií.

„Díky opakované účasti na mezinárodních výzkumech a studiích, můžeme využívat nové postupy a medikace a zároveň posouvat hranice dostupnosti finančně náročné léčby i českým párům zapojeným do studií,“ říká MUDr. Hana Višňová z kliniky IVF CUBE, která se ziskem ocenění ASRM zařadila mezi nejprogresivnější kliniky reprodukční medicíny na světě a úspěchů dosahuje i u párů (pacientek) na horní věkové hranici*. „Zatímco v České republice je věkový průměr pacientek podstupujících léčbu poruch plodnosti 35 let, na naší klinice dosahuje až 41,5 let,“ říká lékařka a zároveň dodává: „Na druhé straně však vyvíjíme aktivity i v oblasti prevence směrem k mladším věkovým skupinám, které se snažíme upozornit na potřebu respektování přirozených fyziologických zákonitostí plodnosti. Jinými slovy, pokoušíme se je včas informovat o možných rizicích odkládání rodičovství na pozdější věk.“ Klinika IVF CUBE dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v kumulativní úspěšnosti, tj. dosažení těhotenství po jediném odběru vajíček (po jediném či opakovaném embryotransferu). V dárcovském programu přesahuje tato úspěšnost hranici 84 %.

Tým lékařů IVF CUBE věnuje kromě implementace nejnovějších vědeckých poznatků při diagnostice a léčbě poruch plodnosti velkou pozornost také vysokému standardu péče o klienty s důrazem na individuální a lidský přístup. Jejich komfort hraje dle vedoucí lékařky velmi důležitou roli v procesu léčby. I proto mají klienti kliniky v jejím průběhu ideálně jednoho ošetřujícího lékaře, svoji kontaktní osobu / operátora, na kterého se mohou kdykoliv během pracovní doby obrátit s dotazem či jiným přáním. A nad rámec běžného standardu je v IVF CUBE k dispozici průběžně i klinická psycholožka, která se věnuje párům i partnerům jednotlivě dle jejich potřeby.  

Různé metody IVF pomáhají párům, kterým se nedaří spontánně otěhotnět, a je v jejich případě často jedinou možnou cestou k vytouženému dítěti. Podle dostupných údajů tento problém postihuje zhruba každý sedmý až pátý pár v České republice. Počet provedených IVF přitom rapidně narůstá. Před deseti lety se počet umělých oplodnění pohyboval okolo 17 tisíc, v roce 2018 to bylo už rekordních 39 tisíc. Důvodem je především stoupající průměrný věk prvorodiček, který se z výchozích 22 let na počátku 90. let posunul na současnou hranici téměř 30 let. Na druhé straně kvalita vajíček od věku 35 let klesá, a to nejen z hlediska genetické informace, ale také z hlediska energie vajíčka, čímž se schopnost přirozeně otěhotnět prudce snižuje. Celou samostatnou kapitolou jsou muži. Jakkoli se téma IVF stále významně diskutuje ve spojení s ženou. Problémy s reprodukcí se týkají stejnou měrou obou pohlaví, u párů, které podstupují léčbu je ve 40 % problém na straně partnerky, 40 % na straně partnera a 20 % tvoří páry, které mají obtíže dosáhnout otěhotnění společně.

*Umělé oplodnění je v České republice ze zákona možné do 49. narozenin ženy. Úspěšnost otěhotnění u žen ale po 35. roce výrazně klesá, i když touha po vlastním dítěti přetrvává. I těmto ženám je IVF CUBE připraveno pomoci. Mnohokrát se stává posledním „záchytným bodem“ pacientkám z celé Evropy i USA, kterým už bylo 40 let, a které za sebou mají neúspěšné pokusy v jiných IVF centrech.